آموزش بافت جلیقه یقه هفت پسرانه
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافت جلیقه یقه هفت پسرانه

آموزش بافت جلیقه یقه هفت پسرانه

 

وسایل مورد نیاز

۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- میل شمارۀ۴

طریقۀ بافت تکۀ جلو

۶۲ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید. بعد از آن جهت بافت مدل شطرنجی و پیچ تیغ ماهی به این صورت دانه‌ها را تقسیم‌بندی کنید.

رج اول:

۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو تا ۲۵ دانه تکرار کنید. ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- (پیچ تیغ ماهی) ۲ دانه از رو- ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو، تا ۲۵ دانۀ آخر تکرار کنید.

بافت را به همین صورت ادامه دهید. هر ۵ رج یک‌بار روی ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو ببافید.

روی ۵ دانه از رو- ۵ دانه از زیر ببافید. هر ۴ رج در میان ۸ دانۀ پیچ تیغ ماهی را به این صورت جابه‌جا کنید. ۴ دانۀ اول را از میل خارج کرده با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از رو گرفته و با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید. ۴ دانه را ا زیر ببافید.

۴ دانۀ بعدی را از میل خارج کرده با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از رو گرفته و با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید و ۴ دانه را از زیر ببافید. به همین صورت بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید. بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه کم کنید. بافت را تا بلندی ۳ سانتی‌متر دیگر ادامه دهید.

سپس جهت بافت یقه دانه‌ها را شمرده و تقسیم بر ۲ کنید. از سمت راست بافت دانه‌ها را بافته و ۳ دانه مانده به آخر جهت سجاف یقه از رو ببافید. ۳ دانۀ دیگر را از دانه‌های قسمت دوم گرفته و از رو ببافید که در کل دانه‌های سجاف یقه ۶ دانه می‌شود. بافت را برگردانید. تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر بباید.

هر یک رج در میان یک دانه قبل از سجاف کم کنید. در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید و جهت بافت سمت دیگر یقه به این صورت عمل کنید. ۶ دانه از پشت سجاف سمت راست دوباره دانه گرفته و ۶ دانه را جهت سجاف از رو ببافید. بافت را مانند سمت راست تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر ادامه دهید. هر یک رج در میان بعد از دانه‌های سجاف یک دانه کم کنید. در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید.

طریقۀ بافت تکۀ پشت

۶۰ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید.

بعد از آن بافت را با یک رج از زیر- یک رج از رو تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید. سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه را هر یک رج در میان کم کنید.

بافت را در ادامه تا بلندی ۱۲ سانتی‌متر ببافید. بعد از آن جهت گودی یقه به اندازۀ دانه‌های سرشانۀ تکۀ جلو از سمت راست بافت دانه جدا کرده و همان تعداد دانه را تا بلندی ۳ سانتی‌متر با رج رفت و برگشت ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

از سمت چپ بافت به اندازۀ دانه‌های سمت راست دانه جدا کرده و قبل از اینکه ببافید، دان‌های باقیماندۀ وسط را کور کنید. بعد دانه‌های سمت چپ را تا بلندی ۳ سانتی‌متر ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

طریقۀ بافت آستین

۳۶ دانه را سر انداخته و تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید. بعد از آن با مدل شطرنجی تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ببافید.

هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید. سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱+۲+۳ دانه را کم کنید. بافت را تا بلندی ۱۳ سانتی‌متر ادامه دهید.

هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید. دانه‌های باقیمانده را کور کنید و آستین بعدی را به همین صورت ببافید. درزهای سرشانه و درزهای کناری را دوخته و دانه‌های سجاف سمت چپ سمت راست را تا بلندی پشت یقه ادامه دهید.

سر آن را بعد از کور کردن دانه‌ها به سجاف سمت چپ بدوزید. سجاف را نیز به یقه تکۀ پشت وصل کنید. پلیور بسیار زیبا جهت فرزندان عزیز می‌باشد. امیدوارم خانم‌های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهند.


منبع:http://mehrmihan.ir/yaghe-haft-vest-texture-training-for-boys/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b