نقش کار آفرینی درتوسعه کشور چیست
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نقش کار آفرینی درتوسعه کشور چیست

كارآفريني


متاسفانه‌ در كشور ما و در چند برنامة‌ اخير توسعه‌، توجه‌ خاص‌ به‌ اين‌ مهم‌ نشده‌ و حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ مفهوم‌براي‌ بسياري‌ از دست‌اندركاران‌ و افراد جامعه‌ ناشناخته‌ و غريب‌ مي‌باشد. شايد به‌ همين‌ دليل‌ تاكنون‌ برنامه‌ريزي‌ و بسترسازي‌مناسبي‌ در حوزه‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و نظام‌ آموزشي‌ كشور براي‌ توسعة‌ كارآفريني‌ به‌ ويژه‌ در دانشگاههاي‌ كشور صورت‌نپذيرفته‌ است‌.
كارآفرينان‌ نقش‌ كليدي‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ و تحولات‌ اجتماعي‌ دارند. كارآفرينان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلي‌ در تسريع‌توسعه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجديد حيات‌ و استمرار توسعه‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرايط‌كنوني‌ اقتصاد كشورمان‌ كه‌ با مسائل‌ و نارساييهاي‌ مهمي‌ نظير فرار مغزها، بيكاري‌ يا كم‌كاري‌ به‌ ويژه‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاههاو نيروي‌ انساني‌ متخصص‌، كاهش‌ سرمايه‌گذاري‌ دولت‌، عدم‌ تحرك‌ و رشد اقتصادي‌ كافي‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌كارآفرينان‌ توسعة‌ كشور از اهميت‌ مضاعفي‌ برخوردار است‌.

تعریف کارآفرینی :

کارآفرینی واژه ای است نو که از معنی کلمه اش نمی توان به مفهوم واقعی آن پی برد این واژه بجای کلمه entrepreneurship به كار مي رود كه در اصل از کلمه فرانسوی etreprender به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است . بنابر تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل نماید .

–        جفری تیمونر : «کارآفرینی را ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ می داند »

–        جان استوارت میل : «گزینه متمایز کننده مدیر و کارآفرین را خطر پذیری می داند »

–    فرانسیس واکر : «بر وجه تمایز سرمایه دار و کارآفرین تأکید می کند و کارآفرینان را مهندسان پیشرفت صنعتی و گزینه های اصلی تولید قلمداد می نماید »

–    شومپیتر : «کارآفرینی را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و نقش وی را نوآوری و یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد می داند بنابراین مقصد کارآفرین نوآوری و کار کارآفرین تخریب خلاق است »

 

 

 

در کشورهای توسعه یافته نیازی نیست که همه از راه تحصیلات دانشگاهی موفق شوند چون از راه دیگر هم می توانند به موفقیت برسند

 

 نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است، به‌طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد.
از این‌رو اقتصادد‌انان برای نخستین بار در نظریه‌های خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. افزایش بی‌رویه جمعیت در قرن ۱۹ و ۲۰ و عدم ساماندهی مناسب آنها موج فزاینده بیکاری را در سرتاسر جهان به همراه داشت و تقریبا در اکثر جوامع، بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بحرانها نمود پیدا کرد. در آن زمان با روشهای مختلفی به مقابله با بیکاری و مدیریت این بحران پرداخته شد، آنچه حائز اهمیت بود، اینکه همه در یک موضوع و آن هم توسعه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اتفاق نظر داشتند. از این رو دانشگاههای بزرگ جهان، آموزش و تفکر کارآفرینی را در اولویت برنامه خود قرار دادند و در نهایت اعلامیه‌ای در این زمینه در اکتبر ۱۹۹۸ زیر نظر یونسکو در پاریس صادر شدکه توسعه مهارت و ابتکارهای کارآفرینی باید در زمره آموزشهای دانشگاهی قرار می‌گرفت. علاوه بر آن، در کشورهای در حال توسعه نیز سازمانهایی برای ترویج کارآفرینی ایجاد شد و با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شد و به عنوان یک فرهنگ جهانی خودنمایی کرد.‌
آنچه می‌توان در مورد جذابیت‌های کارآفرینی نام برد، اینکه منجر به یک کسب و کار جدید می‌گردد یعنی می‌توان آن را رضایت خاطر حاصل از پروژه‌ای پیچیده که مستلزم مداومت و پافشاری و خلاقیت قابل توجهی در به ثمر رساندن آن است، دانست.
کارآفرینی را می‌توان شکل ویژه‌ای از نوآوری و خلاقیت بیان کرد که محدودیت به تاسیس یک کسب و کار جدید نیست زیرا می‌توان آن را در کسب و کارهای جا افتاده نیز یافت.‌

 

 

اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی :

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی ، فیزیکی ، انسانی و اجتماعی . در توسعه اقتصادی ، رشد کمّی حاصل خواهد شد اما در کنار آن ، نهاد های اجتماعی نیز متحول خواهند شد .

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه

اهداف توسعه اقتصادی

ایجاد اشتغال

روند توسعه اقتصادی در کشور های توسعه یافته ، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است . به گونه ای که کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور های توسعه یافته ، نقش محوری داشته اند .

–        پارسون و اسملسر ، کارآفرینی را یکی از شروط ضروری توسعه اقتصادی می دانند .

–        شومپیتر : کارآفرینی را محور کلیدی توسعه اقتصادی تلقی می کند .

–        ویلدر : برای دستیابی به یک اقتصاد مطلوب وجود خلاقیت متهورانه کارآفرینان لازم و ضروری است .

 

 

 

نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی :

۱-  کارآفرینی می تواند موجب گرآوری پس انداز های عمومی بی هدف و سرگردان شود و تشکیل سرمایه را بهبود می بخشد .

۲-  کارآفرینی می تواند در منابع ، سرمایه ها و مهارت های بی استفاده و سرگردان را به شکلی مؤثر تحرک ایجاد کند .

۳-   کارآفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت ، درآمد در جامعه می شود .

۴-   کارآفرینی می تواند منجر به ایجاد اشتغال در مقیاسی وسیع و کاهش نرخ بیکاری شود .

۵-   کارآفرینی می تواند موجب کاهش تمرکز اقتصادی و توسعه متوازن منطقه ای در جامعه شود .

۶-   کارآفرینی می تواند تجارت خارجی را که جزء مهمی از توسعه اقتصادی کشورهاست ارتقاء دهد .

۷-   کارآفرینی می تواند کیفیت زندگی مردم جامعه را بهبود بخشد .

 

 

رویکرد های نظری نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی .

دیدگاه شومپیتر : به زعم شومپیتر هر کسی ترکیب جدیدی را ایجاد کند کارآفرین است ترکیب جدید ، راه های بهتری را برای برآوردن تقاضای فعلی یا ایجاد محصولات جدید ایجاد می کند که اغلب موجب منسوخ شدن تکنولوژی ها و محصولات فعلی می شود (فرآیند تخریب خلاق) ، کارآفرین نوآور

دیدگاه اشمیتز :  در مدل اشمیتز فعالیت کارآفرینانه عاملی تعیین کننده برای رشد بهره وری می باشد . اشمیتر در بر روی نقش فعالیت های تقلیدی کارآفرینان در رشد اقتصادی تأکید می کند . این رویکرد در تجربه رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه به خوبی مشاهده می شود .

 

 

رویکرد تجربی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

مطالعات تجربی گوناگونی در مورد کارآفرینی و رشد اقتصادی وجود دارند . برای مثال برخی مطالعات تجربی ، کارآفرینی را در قالب سهم نسبی فعالیت های اقتصادی شرکت های کوچک و مطالعات دیگر داده های خود اشتغالی ، تعداد رقبا در بازار (رقابت) و یا شرکت های نوپا را به عنوان شاخصی برای فعالیت های کارآفرینانه مورد مطالعه قرار می دهند .

مدل دیده بان جهانی کارآفرینی :

دیده بان جهانی کارآفرینی یک برنامه تحقیقاتی است که در سال ۱۹۹۹ شروع شد و ارزیابی های سالانه را در مورد سطح کارآفرینی کشور ها بررسی می کند . دیده بان جهانی کارآفرینی ، فعالیت کارآفرینانه ملی را به عنوان سهمی که افراد یک کشور برای آغاز یک فعالیت مخاطره آمیز و اداره یک کسب و کار با عمر کمتر از ۴۲ ماه را اندازه گیری می کند .

 

شرایط چارچوب کارآفرینانه که به ایجاد کسب و کارهای جدید کمک می کند عبارتند از :

۱-   حمایت مالی : اعطای وام و منابع مالی و رعایت عدالت

۲-   خطی مشی های دولتی : قوانین عادلانه و سایر خطی مشی ها مانند خط مشی مالیاتی

۳-   برنامه های دولتی : برنامه هایی برای کمک به رشد شرکت های نو ظهور در سطوح دولت ملی و منطقه ای .

۴-   آموزش : در سیستم آموزش و پرورش و همه سطوح آموزشی دیگر

۵-   دسترسی به نتایج تحقیق و توسعه (d&R)

۶-   توسعه زیر ساخت های حرفه ای و تجاری : توسعه خدمات تجاری ، حسابداری و دیگر خدمات حقوقی

۷-   انعطاف پذیری بازار / موانع ورود به بازار : حذف موانع در جهت تغییرات و توسعه پایدار .

۸-   دسترسی به زیر ساخت های فیزیکی : دسترسی آسان به منابع فیزیکی .

۹-   فرهنگ (هنجار های اجتماعی و فرهنگی) :

 

نتیجه گیری :

کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع ایفا می کنند . همانطورکه گفته شد دیدگاه های تئوریک اقتصاد دانانی مانند شومپیتر و اشمیتز و نیز دیدگاه تجربی مدل دیده بان جهانی کارآفرینی و …

همگی بر این نکته توافق دارند که کارآفرینی بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت دارد . تجارب کشور هایی مانند ایالات متحده ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان و غیره بیانگر فعالیت چشمگیر کارآفرینانی بوده که منجر به توسعه یافتگی کشورشان شده اند زیرا توسعه کارآفرینی در یک کشور به تأسیس شرکت ها و ثروت آفرینی منجر می شود و در نهایت به رشد اقتصادی ، افزایش تعداد مشاغل ، کاهش فقر و رسمی شدن بخش غیر رسمی (یا زیر زمینی) و غیره در جامعه کمک می کند .

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/what-is-the-role-of-entrepreneurship-development/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b