آموزش بافت ذرتی با قلاب
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافت ذرتی با قلاب

آموزش بافت ذرتی با قلاب

بافت پفی

training-corn-woven-with-a-hook

در این بافت شما ۳ دانه را تا نیمه می بافید و در انتها نخ را از تمام دانه ها بیرون میکشید

مانند تصویر زیر هنگام بافت پایه بلند نخ را دور قلاب میندازید و داخل دانه بعد می برید و نخ را دور قلاب می اندازید و از دانه بیرون میکشید. نخ را دور قلاب می اندازید و از دو دانه اول خارج میکنید. هنوز دو دانه داخل قلاب مانده است اما شما پایه بلند بعدی را به همین شکل در کنار قبلی می بافید

training-corn-woven-with-a-hook

سه دانه می بافید تعداد حلقه های موجود در قلاب چهار حلقه است. نخ را دور قلاب می پیچید و از داخل همه آنها بیرون میکشید

training-corn-woven-with-a-hook

بافت پاپ کورنی یا ذرتی

training-corn-woven-with-a-hook

 

در این مدل بافت شما در یک دانه چهار یا پنج عدد پایه بلند معمولی می زنید. بعد قلاب رو وارد اولین دانه می کنید و نخ رو از داخل آن بیرون میکشید

training-corn-woven-with-a-hook

و مجدد باقی بافت رو انجام میدید

training-corn-woven-with-a-hook

در صورتی که بخواین ذرت شما به سمت پشت کار بیرون بزند مانند تصویر زیر قلاب را وارد دانه اول میکنید و بیرون میکشیدtraining-corn-woven-with-a-hook


منبع:http://mehrmihan.ir/training-corn-woven-with-a-hook/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b