نقش مدیران مدارس
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نقش مدیران مدارس

نقش مديريت وفضاي آموزشي مدارس براي دانش آموزان

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگیهای بارز نظامهای آموزشی در دهه اخیر به شمار می آید این امر مهم به ویژه در کشور های جهان دگر گونی های مهمی در روشهای اداره مراکز آوزشی وآوزشگاهها به وجود آورده است آنایی با این شیوه ها رهبران ومدیران  آموزشی وآموزشگاهها  را قادر می سازد تا تب مدیریت ورهبری  سازمان خود را بسنجند و همچنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند و در نتیجه اهداف مدارس خود را تحقق بخشند مدیریت مدرسه محور درسال ۱۹۷۶به صورت رسمی محور تلاشهایی شد که در مدارس امریکا برای توسعه مدیریت انجام شد. مدیریت مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرا یند تصمیم گیری جامع وفراگیر همه اعضای گروه آموزشگاه به طور برابر شرکت داشته باشند لازم است اقتدار گروهای که در مدرسه تحقیق می کنند .

به وسیله سطوح سازمانی و سلسله مراتب آن حما یت شود ومورد احترام قرار گیرد دفتر آموزش  و پژوهش آموزشی آمریکا (۱۹۹۶) مدیریت مدرسه را چنین تعریف می کند .

مدرسه محوری نوعی ایجاد تغییرات آموزشی وبر نامه درسی است واین امر زمانی  می تواند موثر باشد که همراه با درگیری فعال مدرسه باشد . یعنی تمرکز زدایی پایدار در نظام آموزشی انتقال اختیار (تفویض اختیار) و قدرت تصمیم گیری به مدرسه  محول گردد . به گونه ای که اداره مرکزی در سطح ملی و استانی برای مدارس هدفها و اولویتها  را تعیین کند . نتایج را تعریف و منابع را ت‍‍‍امین کند تا مدارس بتواند در این چارچوب اختیار وقدرت تصمیم گیری را در رابطه با برنامه درسی مهارتهای موردنیاز دانش آموزان ونیروی انسانی مورد نیاز و امکان اداره آموزش را داشته باشند .

فرایند مدیریت مدرسه محوری به افرادی که در مدرسه کار می کند اجازه میدهد  تا جنبه های گسترده ای  از موضوعات  مدرسه ای که در ان کار می کنند  را در نظر گرفته از انرژی خود به منظور بهبود و توسعه مدرسه  بیشتر استفاد ه کنند.

بدین ترتیب  فهم  تامل اینکه چگونه مدیریت در مدرسه می تواند می تواند سودمند

باشد نیازمند  مشخص کردن شرایط  مورد نیاز برای بر انگیختن و توانا کردن مدارس به منظور استفاده از قدرت تصمیم  گیری خود و همچنین سازگار کردن نو آوری های  متناسب و توسعه دهنده عملکرد  مدرسه است.

مدیریت واداره مدارس

در ۱۳۷۹شمسی ,شورای عالی اموزش و پرورش نخستین بار آیین نامه اجرای مدارس (ابتدایی ,راهنمایی و متوسطه ) رابه تصویب رساند. بر اساس ماده (۱)این آیین نامه,ضمن اینکه مدرسه مهمترین نهاد تربیتی و آموزشی و نیز اصلی ترین رکن  نهاد تعلیم و تربیت معرفی شد,ارکان آن را که عهده دار اداره امور آموزش و اجرایی است .

اختیارات مدیر مدرسه

۱-  برنامه ریزی مناسب جهت بهره گیری از مشا رکت کارکنان, دانش آموزان و اولیا ی آنان بر اساس مقررات و ضوابط مصوب .

۲-  تنظیم برنامه سالانه کار مدرسه بر اساس ضوابط آ موزش و پرورش و به  تصویب رساندن آن به وسیله شورای مدرسه .

۳-     استفاده بهینه از منا بع مالی دولتی ,با بهره گیری از مشارکتهای اختیاری ,مردمی

وکمکهای خیرین در اجرای مناسب برنامه های مدرسه .

۴-ابلاغ شرح وظایف هر یک از کارکنان که مسئولان آموزش و پرورش آن را تعیین

کرده اند ونیز نظارت بر اجرای صحیح آن .

۵- تشکیل جلسات شورای مدرسه ‘انجمن اولیا و مربیان ‘شورای معلمان و شورای

دانش آموزان ونظارت بر اجرای مصوبات آنها وثبت و نگهداری صورت جلسات

و سوابق آن.

فولن به پنج اصل مهم برای پیش‏رفت آموزشی در مدرسه اشاره می‏کند که عبارت‏اند از:

۱٫‏ مدیران مدرسه همواره بیش‏ترین نقش را در زمینه‏ی پیش‏رفت آموزشی ایفا می‏کنند.

۲٫ از آن‏جا‏ که عناصر تشکیل‏دهنده‏ی هر مدرسه با مدرسه‏ی دیگر متفاوت است، مؤلفه‏های مؤثر بر پیش‏رفت آن‏ها نیز، در عین‏ داشتن‏ ‏اشتراکات ‏آموزشی، منحصربه‏فرد است. درنتیجه، نمی‏توان‏ برای ‏تمام ‏مدارس‏درزمینه‏ی ‏پیش‏رفت ‏آموزشی، یک‏ دستورالعمل واحد صادرکرد.the-role-of-school-principals

 

۳٫ پیش‏رفت مداوم آموزشی در هر مدرسه مرهون تلاش هم‏عرض مدیر و معلمان است.

۴٫ تشریک ‏مساعی‏ مدیرومعلمان، قدرت پیش‏رفت‏آموزشی‏ را افزایش می‏دهد.

۵٫ پیش‏رفت تحصیلی دانش‏آموزان، پایه‏ و اساس فعالیت‏های مدرسه است.(۱۹۹۹، Fullan).

 

با توجه به این اصول، مدیران فردا باید مهارت‏های لازم را برای تطبیق تلاش‏های مربوط به پیش‏رفت آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان در محیط پیچیده و دشوار آینده‏ کسب ‏کنند.

در چنین شرایطی، مدیران مدارس فردا درنقش ‏رهبران‏ آموزشی ‏جلوه‏ گرمی‏شوند. چگونه مدیر می‏تواند در مقام رهبر آموزشی مدرسه‏ی فردا ایفای نقش‏ کند؟

 

 رهبر آموزشی مدارس فردا باید اقدامات زیر را انجام دهد:

 

‏ اهداف‏ و انتظارات آموزشی مدرسه را تعیین و ابلاغ‏کند.

منابع راهبردی برای دست‏یابی به اهداف آموزشی را تعیین کند و تخصیص دهد (مدیریت منابع).

در برنامه ‏ریزی، هماهنگی و ارزش‏یابی برنامه ‏ی درسی و آموزشی مشارکت مؤثر داشته‏ باشد.

معلمان را برای شرکت در دوره‏های آموزشی لازم برای توسعه‏ی دانش و مهارت در حوزه‏ی یادگیری _ یاددهی ترغیب کند.

دانش ‏آموزان و معلمان را در مسیر موفقیت و اثربخشی در فرآیند یاددهی _ یادگیری حمایت‏‏ کند.

 

مدیر مدرسه‏ی فردا برای رهبر شدن باید چه توانایی‏هایی داشته باشد؟

 

او باید اهداف اخلاقی خود را تعیین، اعلام و مطابق آن عمل کند. اهداف اخلاقی مدیران باید در جهت تعریف نظامی پاسخ‏گو به تمام دانش‏آموزان باشد. امکان دارد یکی از این اهداف، به این شکل تعیین و اعلام شود: ((تمام دانش‏آموزان می‏توانند یاد‏ بگیرند و فرصت‏های آموزشی باید به‏صورت عادلانه میان آن‏ها تقسیم شود)). این‏چنین نظامی به کاهش تفاوت سطح عمل‏کردی دانش‏آموزان منجر خواهد شد (۲۰۰۳، Fullan).

موفقیت رهبر آموزشی تا حد زیادی به سنجیدگی در تنظیم زمان بستگی دارد (مدیریت زمان). مدیر باید در زمان محدود به مهم‏ترین اقداماتی که به پیش‏برد اهداف آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان منجر می‏شود، دست‏ بزند و از درگیرشدن در امور حاشیه‏ای و نامرتبط با این اهداف، بپرهیزد.

 

او باید برنامه‏ی درسی و آموزشی دانش‏آموزان را مطابق با نیازهای آنان تنظیم و با شناسایی نیازهای یادگیری دانش‏آموزان، مسیر پیش‏رفت را تعریف و در آن زمینه برنامه‏ریزی کند. این نوع برنامه‏ریزی از کلیشه‏ای شدن مدارس و ماندگاری در روش‏های گذشته، بدون توجه به نیازهای آینده، پیش‏گیری می‏کند.

 

مدیر باید در نقش یک رهبر آموزشی مدیریت منابع مدرسه را به‏عهده داشته باشد. او باید راهنما و هدایت‏کننده نظام مدرسه در استفاده‏ی معقول از منابع موجود باشد.

مدیر باید در حل اختلاف‏های احتمالی میان گروه‏های آموزشی و کاری در مدرسه، نقش میانجی را ایفا کند (۲۰۰۳،Kouzes ).

باید محقق باشد. مستمر تحقیق کند و از نظریه‏های جدید در حوزه مدیریت، یادگیری و آموزش مطلع باشد. او باید منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای پاسخ‏گویی به نیازهای دانش‏آموزان و معلمان باشد.

 

مدیر باید بتواند با برقراری ارتباط هوش‏مندانه با معلمان، دانش‏آموزان، خانواده‏ها، مناطق‏آموزشی و… از فرصت‏های موجود، اعم از فرصت‏های آموزشی، مالی و مادی و معنوی، به نفع مدرسه استفاده کند. او باید از سرمایه‏های اجتماعی موجود برای بالا بردن استانداردهای آموزشی مدرسه در جهتپیش‏رفت آموزشی استفاده کند (Kuhns، ۲۰۰۵).

 

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/the-role-of-school-principals/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b