بافت کفشک
header
آموزش کف پوش سه بعدی

بافت کفشک

بافت کفشک

 

shoe-tissue
کاموا در دو رنگ مختلف

۲ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی، نخ باید یک لا باشد

۵ میل شماره ی ۵/۲

 

روش بافت:

سر انگشتان: کار را با رنگ صورتی شروع کرده، ابتدا با استفاده از ۲ میل ۱۰
دانه سر بیاندازید. ۲ رج را از رو ببافید. سپس توسط قلاب از نقطه ی شروع
بافتتان ۱۰ دانه جدا کرده در آورید و روی میل های ۳ و ۴ بیاندازید. بدین
ترتیب روی ۴ عدد میل توی دستتان، جمعا ۲۰ دانه خواهد بود. با میل ۵ کار
بافت را ادامه داده بصورت ساده یعنی از رو ببافید.
در هر ۲ رج یکبار در هر میل ۱ دانه اضافه کنید.
۴ رج آخری را با رنگ مشکی ببافید. وقتی جمع دانه هایتان به ۵۴ دانه رسید از
رنگ مشکی استفاده کرده کار را با آن ادامه دهید در ضمن با شروع این رنگ ۱۴
رج بدون اضافه کردن دانه به کار بافت ادامه دهید.
برای تهیه ی حلقه ی روی ( روفرشی ) از تکه ی جلوی از طرف راست و چپ از هرکدام ۳ دانه کنار گذاشته مابقی را شروع به کور کردن کنید.
پاشنه ی روفرشی:
وقتی از پشت ۱۰ دانه را می بافید. دانه های جلوی روفرشی را دانه ، دانه روی میل گرفته و آنها را کور کنید.
در ۱۱ رج بعدی در هر ۲ رج یکبار ۳ دانه کم کنید.
۱۰ رج دیگر را بافته، کار را تمام کنید.
دور دهانه ی روفرشی را با نخ صورتی رنگ با قلاب حاشیه بافی کنید.


منبع:http://mehrmihan.ir/shoe-tissue/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b