sewing-of-baby-blankets

 

پارچه های دورریز طرح و رنگ مختلف
نخ و سوزن
قیچی
پنبه یا پشم
پارچه برای پشت کار

 

اول پارچه ها را به شکل مربع با طرح رنگ مختلف برش میدهیم پارچه ها باید دولایه باشد یکی آستر و دیگری رویه البته آستر را میتوانید پارچه ساده هم بگذارید .
بعد برش مربعهای پار چه ای آنها را از ۳ طرف سوزن ته گرد میزنیم و بعد میدوزیم همون ۳ طرفی که سوزن زدیم پس یک طرف مربع باید باز باشد من برای این تشک از ۱۱مربع برای طول و ۹ مربع برای عرض در نظر گرفتم شما میتوانید تشک را بزرگتر و یا کوچکتر درست کنید.

sewing-of-baby-blankets

بعد مربعها را یعنی ۱۱ مربع باید به هم وصل شوند و دوخته شوند واین مربعهای پارچه ای بعد دوخت از بالا باز است که شما از آن قسمت میتوانید پنبه یا پشم را داخل آن بگذارید و به همین صورت تمام مربعها را پر میکنید و وقتی همه را پر کردید کناری بگذارید و رج بعدی را درست کنید ولی رج بعدی را پنبه یا پشم نگذارید اول آن را به ردیف قبل که پنبه زده بودید و یک طرف آن هنوز باز است بدوزید و بعد رج بعد رااز پنبه پرکنید
وبقیه رجها به همین صورت دوخته میشود .
sewing-of-baby-blankets

وبرای پشت کار هم پارچه مورد نظر را با اندازه جلوی کار گرفته و آنها را به هم میدوزیم و برای دور کار ما یه پارچه رنگ دیگر میگیریم و طوری رو دور کار ما قرار میدهیم که هر دو طرف را پوشش دهد بعد میدوزیم تا کار ما شکیل تر شود

sewing-of-baby-blankets