نمونه سوالات دی ماه تاریخ معاصر
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نمونه سوالات دی ماه تاریخ معاصر

نمونه سوالات امتحان تاریخ معاصر دی ماه۹۴

 

 

نمونه سوالات امتحان تاریخ معاصر دی ماه۹۳

 

 

سوالات تاریخ معاصر دی ماه ۹۱ دبیرستان

 

کدام یک از سرزمین های زیر توسط روسیه وکدام یک توسط انگلستان از ایران جدا شده اند ؟ مقابل آنها بنویسید.

الف. داغستان …………ب.هرات ج. باکو د. قندهار

تعهدات ایران وعثمانی در معاهده ارزنه الروم دوم را بنویسید ؟

در مورد امتیاز رویتر به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

۱-در زمان کدام پادشاه قاجار بسته شد ؟ ……………….۲- کدام افراد در بستن آنها نقش داشتند ؟

۳- مخالفان ان چه کسانی بودند ؟ ۴- دو مورد از مفاد انرا بنویسید .

زمینه های ورود تفکر مشروطه به ایران به چه شکلهایی فراهم شد ؟

از روزنامه های معروف غیر دولتی ایران در دوره قاجاریه دو مورد را بنویسید ؟

مهمترین خواسته های مشروطه خواهان در مهاجرت کبری چه بود ؟

آخرین نمونه نارضایتی عمومی مردم در دوره ناصرالدین شاه چه بود ؟

الف – انگلیس برای حمایت از مشروطه ایران چه دلایلی داشت ؟

ب- روسیه به چند دلیل با نهضت مشروطه ایران مخالفت می کرد ؟

کدام احزاب در مجلس دوم اکثریت را تشکیل میدادند ؟

سیاستهای جدید دولت انگلستان در خاورمیانه چه بود ؟

شرایط داخلی ایران در دوره قاجاریه چگونه بود ؟

شاخصه های حکومت پهلوی اول را نام ببرید ؟

مبارزه با حجاب به ……………..معروف شد .

چرا ایران در خلال جنگ جهانی دوم مورد توجه متفقین قرار گرفت ؟

با تغییر قانون اساسی محمد رضا شاه چه اختیاراتی به دست آورد ؟

رهبر جبهه ملی چه کسی بود ؟ چه اقداماتی انجام دا د؟

صنعت نفت در چه تاریخی ملی شد ؟

عوامل داخلی کودتای ۲۸ مرداد را نام ببرید ؟

مهمترین دلیل استفاء دولت مصدق چه بود ؟

در اوایل دوره محمد رضا پهلوی کدام احزاب در ایران شکل گرفتند ؟

 

 

 

 

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/sample-questions-december-modern-history/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b