گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم
header
آموزش کف پوش سه بعدی

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

report-the-preparation-of-benzophenone-oxime

اکسیمها ترکیباتی هستند که دارای گروه عاملی OH-N=C هستند و اتم کربن برای تکمیل هشت تایی خود به دو گروه دیگر نیز متصل می شود.
برخی از ترکیبات مرتبط با آمونیاک می توانند در محیط اسیدی به گروه کربونیل افزوده شوند و مشتقهایی تشکیل دهد که بیشتر برای مشخص کردن و شناسایی آلدهیدها و کتونها اهمیت دارند. فرآورده که همان اکسیم است ، دارای پیوند دوگانه ی کربن- نیتروژن است.

ترکیبات اکسیم یا اگزیم در پزشکی کاربرد دارند به عنوان مثال به عنوان پادزهر برای عوامل عصبیnerve agent مورد استفاده قرار می گیرند. nerve agent ، مولکولهای acetylcholinesterase را بوسیله ی فرآیند phosphonylation غیرفعال می کند. ترکیبات اکسیم می توانند مولکولهای acetylcholinesterase را دوباره فعال نمایند.
اکسیم perillaldehyde به عنوان شیرین کننده ی ساختگی در زاپن مورد استفاده قرار می گیرد که ۲۰۰۰ مرتبه شیرین تر از ساکارز می باشد.

دستور کار تبدیل استوفنون به استو فنون اکسیم به صورت زیر می باشد:

H2NOH + (C6H5)2CO —–> C6H5-C(C6H5)=NOH

که البته در محصول فوق یکی از گروه های بنزن متیل به یک طرف و گروه دیگر بنزن به طرف دیگر C=NOH متصل می باشد.

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

تئوری آزمایش:
واکنشی را که در آن ، تبادل الکترون صورت می‌گیرد، واکنش اکسیداسیون- احیا Oxidation – reduction نامیده می‌شود.
تبادل الکترونی
احیا کننده ۱<—– ne + احیا کننده ۱
اکسید کننده ۲<—–ne – احیا کننده ۲
اکسید کننده ۲ + اکسید کننده۱<—– احیا کننده ۲ + احیا کننده ۱

پس در نتیجه تبادل الکترونی بین یک اکسید کننده و یک احیا…..

شرح آزمايش :
ابتدا دو ارلن ۱۰۰ میلی لیتری برداشتیم و دریکی از ارلن ها ۵/۲گرم پتاس را در ۵/۷ میلی لیتر آب مقطر حل کردیم و در دیگری نیز ۵/۲گرم بنزوفنون را در ۲۵ میلی لیتر اتانول حل کردیم.
سپس یک بالن را مجهز به مبرد عمودی کردیم و محلول هر دو ارلن را به داخل بالون ریختیم و به آن ۴ گرم پودر روی و ۳ عدد سنگ جوش اضافه کردیم و حدود ۲ ساعت روی حمام بخار رفلاکس کردیم و بعد محلول را تا گرم بود …

وسایل مورد استفاده :
مزور ۱۰ cc ، ارلن کوچک ، چوب پنبه ، قیف بوخنر ، سه پایه و چراغ بنزن ، بشر کوچک ، هم زن ، ترمومتر ، شیشه ساعت
مواد مورد استفاده :
هیدروکسیل آمین هیدروکلرید ، استات سدیم ، سیکلو هگزانون
*********************************
هدف آزمایش : تهیه اکسیم
*********************************
شرح کار :
۲٫۵ گرم هیدروکسیل آمونیوم کلراید را پس از آنکه بدقت وزن کردیم به همراه ۴ گرم استات سدیم(۶٫۶۳ گرم استات سدیم سه آبه ) در بشر کوچکی ریخته و توسط ۱۰ cc آب مقطر حل می کنیم . این محلول را تا دمای ۴۵ درجه سانتی گراد حرارت می دهیم ( محصول A ) سپس این محصول را درون ارلن کوچکی ریخته و بلافاصله ۲٫۵ گرم ( ۲٫۶۴ cc) سیکلو هگزانون به آن اضافه می کنیم و درب ارلن را با چوب پنبه محکم می بندیم و به شدت تکان می دهیم . آنچه در این مرحله مشاهده می کنیم تولید رسوبات سفیدرنگ درون ارلن می باشد . (محصول B )
محصول B را درون حمام آب و یخ قرار می دهیم بعد از گذشت مدتی که به قدر کافی رسوب ایجاد شد آنرا توسط قیف بوخنر صاف می کنیم . برای اینکه در حین رسوب گیری رسوبی هدر نرود مادر آب ( آب جمع شده در زیر صافی ) را دور نمی ریزیم . ارلن محتوی محصول B را چندین بار با مادر آب شسته و با قیف بوخنر صاف می کنیم . پس از اتمام کار رسوب جمع شده بر روی کاغذ صافی را از قیف بوخنر جدا کرده و بر روی شیشه ساعت قرار می دهیم تا خشک شود .پس از خشک شدن راندمان کار را محاسبه می کنیم .
محاسبات :
در این آزمایش به جای پودر استات سدیم خالص ما پودر استات سدیم سه آبه در اختیار داشتیم لذا باید مقدار مورد نیاز استات سدیم را برای این آزمایش بر اساس استات سدیم سه آبه محاسبه کنیم لذا داریم :
۴grA×۱molA∕۸۲٫۰۸gr×۱molB∕۱molA×۱۳۶٫۰۸gr∕۱molB=6.63grB
A:استات سدیم خالص
B:استات سدیم سه آبه
هم چنین در این آزمایش ما به جای پودر جامد سیکلو هگزانون محلول آنرا با دانسیته معلوم داشتیم در این مورد نیز ما مجبوریم مقدار گرم سیکلو هگزانون را به میلی لیتر محلول محاسبه کنیم پس در این مورد نیز خواهیم داشت :
d=m/V →۰٫۹۴۵=۲٫۵gr/V → V=2.645 ml
برای محاسبه راندمان آزمایش داریم :
جرم عملی تقسیم بر جرم تئوری ×۱۰۰
وزن رسوب همراه با کاغذ صافی پس از خشک شدن : ۳٫۹۸ گرم
وزن کاغذ صافی : ۱٫۱۲ گرم
وزن خالص رسوب : ۲٫۸۶ گرم
راندمان : ۴۳٫۱۴ %

report-the-preparation-of-benzophenone-oxime

 

منبع : http://mehrmihan.ir/report-the-preparation-of-benzophenone-oxime/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b