نژاد تخمگذار بونز
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نژاد تخمگذار بونز

نژاد تخمگذار بونز

بونز سفيد يک نژآد آرام و قابل تعيين جنسيت از طريق پر مي باشد از لگهورن سفيد ، داراي ضريب تبديل غذايي عالي وقابليت ماندگاري استثنايي و توليد عالي با کيفيت خيلي خوب تخم مرغ را دارد تمام اينها نتيجه سالها تحقيقات ژنتيکي مي باشد . صفات ژنتيکي مطلوب وقتي بروز مي کند که احتياجات پرنده تامين گردد مانند کيفيت خوب دان وسالن پرورش و توليد مناسب و مديريت صحيح . هدف اين راهنما کمک و راهنمايي شما جهت تامين اين احتياجات مي باشد . اطلاعات موجود در اين راهنما بر اساس تجزيه وتحليل گسترده و نتايج اخذ شده از گله هاي مختلف درون مزرعه مي باشد . اعداد و ارقم ارائه شده در رابطه با عملکرد گله و همچنين توصيات ارائه شده در اين راهنما به هيچ عنوان به معناي تعهد يا بيان تضمين يا دلالت بر عملکرد مناسب و سلامت گله و همچنين بازار تجاري مناسب يا مقاومت در برابر يک بيماري نمي باشد. سود آوري و عملکرد خوب يک گله تخمگذار تجارتي از هر واريته ونژاد بسته به شرايط محيطي و بيماري متغير خواهد بود .

 دوران پرورش (از صفر تا ۲۰ هفتگي ) :

– قابليت ماندگاري : ۹۸-۹۵ درصد

– وزن بدن در ۱۷ هفتگي : ۱۲۲۵ گرم

– وزن بدن در ۱۸ هفتگي : ۱۲۷۰ گرم

– وزن بدن در ۲۰ هفتگي : ۱۳۹۳ گرم

– مصرف دان تا ۱۷ هفتگي : ۱۲/۵ کيلوگرم

– مصرف دان تا ۱۸ هفتگي : ۶/۵ کيلوگرم

– مصرف دان تا ۲۰ هفتگي : ۷۱/۶ کيلو گرم

 

دوران توليد  ( از ۲۱ تا ۸۰ هفتگي ) :

– قابليت ماندگاري : ۷/۹۳ %

– سن در ۵۰% توليد  : ۱۴۳ تا ۱۴۵ روزه

– پيک ( حداکثر ) توليد : ۹۶- ۹۴ درصد

– متوسط وزن تخم مرغ : ۲/۶۳ گرم

– توليد تخم مرغ بر اساس موجودي پاي توليد ( H.H ) : 350 عدد

– توليد تخم مرغ براساس موجودي پاي توليد ( H.H ) : 13/21 کيلوگرم

– متوسط مصرف دان در هر روز : ۱۰۰ گرم در روز

– بازده غذايي ( کيلوگرم به کيلوگرم تخم مرغ ) : ۰۱/۲

– وزن بدن در سن ۸۰ هفتگي : ۱۶۷۸ گرم

 توصيه هاي عمومي :

عملکرد نونز سفيد در دورانتوليد تت تاثير مديريت گله در زمان پرورش و رشد مي باشد بخصوص روي عواملي از قبيل يکنواختي گله ، وزن بدن ، افزايش بدن ، تغذيه و مراعات اصول بهداشتي ، واکسيناسيون ، نوک چيني ، کنترل عوامل محيطي و نوردهي بايد توجه داشت . توصيه مي شود پرورش گله در فارم جداگانه اي که به اين منظور طراحي شده است انجام گردد جهت کاهش خطر ابتلا به بيماري ها بايد از سيستم تما م پر –  تمام خالي استفاده نمائيد . جهت رعايت قرنطينه واحتياجات ضروري رفت و آمد افراد و وسايل نقليه را به محل استقرار گله به حداقل ممکن برسانيد . قبل از ورود  هر گله بايد سالنهاي مرغداري و تجهيزات داخل آن و هواکشها ودريچه هواکش ها و محوطه اطراف سالنها بدقت تميز و ضد عفوني شود ته مانده دان داخل سيلو امکان دارد کپک بزند که اين مورد بخصوص براي جوجه ها خطرناک است بدنبال آن ترکيب سمي توليدشده توسط کپک ها و قارچها نيز خطرناک است کپکهاي داخل سيلو مي توانند تاثير بدي روي کيفيت تخم مرغ بگذارند بنابراين اين سيلوها و اوگرها را بدقت تميز کنيد . کنترل جوندگان ( موشها ) خيلي مهم است موشهاي بزرگ و کوچک با توجه به اينکه ناقل بيماري ها هستند بايد بطورکامل معدوم شوند  پرندگان وحشي نبايد قادر به ورود به سالن مرغداري باشند .


منبع:http://mehrmihan.ir/race-laying-bones/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b