عکس زمین فوتسال
header
آموزش کف پوش سه بعدی

عکس زمین فوتسال

عکس زمین فوتسال

زمین بازی
اندازه زمین بازی :
طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر .
در مسابقات بین المللی برابر است با :
طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر .
پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است .
اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد .
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد .

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 

photos-futsal-court

عکس زمین فوتسال

 


منبع:http://mehrmihan.ir/photos-futsal-court/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b