شعر کودکانه قرآن
header
آموزش کف پوش سه بعدی

شعر کودکانه قرآن

شعر کودکانه قرآن

nursery-rhyme-quran

قرآن که می خونی حرف می زنه خداوند

با آیه های قرآن  می ده به ما هزار پند

قصه داره آیه هاش قصه خوب و زیبا

قصه هایی که بوده قبل از ما توی دنیا

قصه پیغمبرا آدمای خیلی خوب

قصه حضرت نوح که ساخته کشتی از چوب

قصه خوب موسی  که روز و شب دعا کرد

که از تو دریا رد شد عصا رو اژدها کرد

قصه خوب یوسف که بیرون اومد از چاه

یوسفی که قشنگ بود خیلی قشنگتر از ماه

قرآنو یاد بگیریم سر کلاس قرآن

با خواندن قصه هاش پند میگیریم  ما از آن

 

اشعار جشن قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان

نام خدا                        بسم الله                           

مشکل گشا               بسم الله

اوّل کار                 بسم الله           

وقت غذا                بسم الله

موقع خواب          بسم الله     

 گفتار ما                      بسم الله

در هر کجا             بسم الله            

  وقت دعا               بسم الله

ورد زبان                   بسم الله                    

   آرام جان            بسم الله

 

الله اکبر 

خدا چه با جمال است                           الله اکبر                 

با عزّت و جلال است                            لله اکبر

به به چه با کمال است                           الله اکبر

دانای هر سؤال است                            الله اکبر

در عقل و در خیال است                      الله اکبر

برتر زهر خیال است                        الله اکبر

جهان مثل نهال است                  الله اکبر

خدایش باغبان است                    الله اکبر

وجودش بی زوال است              الله اکبر

در او بدی محال است               الله اکبر

 

 سفارش اسلام

ما پیرو قرآنیــم         خوشخوی و مهربانیم          

  عادت ما سلام است        سفارش اسلام است

به پدر و به مادر                  به خواهر و برادر            

       به هر که روبروئیم           اوّل سلام گوئیم

سلام عزت آرد              خیر و سعادت آرد        

       نشان دین سلام است       بهتر زهر کلام است

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/nursery-rhyme-quran/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b