الگوهاو نقشه های شماره دوزی
header
آموزش کف پوش سه بعدی

الگوهاو نقشه های شماره دوزی

شماره دوزی دوخت های ضربدری است که بیشتر روی پارچه های بافت درشت که مییشه خونه هاش و شمرد دوخته می شود البته روی پارچه های نازک هم با قرار دادن یک تور مخصوص می توان شماره دوزی کرد،

برای شماره دوزی بیشتر از نخ ابریشمی آنکر استفاده می کنند، که برحسب مدل و سلیقه ی خود فرد این نخ و به صورت چند لا به کار می برند.
این روش سوزن دوزی از طریق شمارش تارو پود پارچه انجام می شود.
– اگر پارچه از کتان درشت بافت باشد، در این مورد باید از طریق شمردن دانه های آن دوخت انجام می شود. یعنی برای هریک از چهارخانه های نقشه یک ضربدر روی پارچه دوخته می شود و بدین صورت تمام نقشه به روی پارچه منتقل می گردد.

– اگر پارچه چهارخانه باشد، به ازای هریک از خانه های نقشه داخل، خانه های پارچه یک ضربدر دوخته می شود.

– اگر پارچه لطیف بود و تارو پود آن نیز نازک بود، می توان از سه تار پارچه به عنوان یک خانه استفاده کرد تا طرح با اندازه ی واقعی روی پارچه بیافتد. می توان از تور مخصوص شماره دوزی استفاده کرد که با درشتی و ریزی متفاوت در بازار موجود است.

– البته برای شماره دوزی بیشتر از پارچه های کتان درشت بافت استفاده می کنند و استفاده از تور کاربرد کمی دارد و فکر نمی کنم کــسی دیگه از تور استفاده کنه.

 
map-of-numbers-and-patterns-with-embroidery

 

map-of-numbers-and-patterns-with-embroidery

 

map-of-numbers-and-patterns-with-embroidery

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b