آموزش بافتنی برای آماتورها
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافتنی برای آماتورها

آموزش بافتنی برای آماتورها

اموزش بافتنی برای مبتدیان


میل چیست ؟
میل یک میله فلزی و یا آلومینیومی استوانه شکل است که به صورت میل گرد که از دومیل که از دو میل توسط یک سیم پلاستیکی که به هم وصل شده است تشکیل می شود. و میل صاف یا بلند که ما در بافتن به دوعدد میل نیازمندیم.
میل ها با انواع و اقسام شماره ها را در بازار موجود است. از شماره های ۵/۱ شروع و تا شماره ۱۰ به پایان میرسد.
شماره های ۵/۱ تا ۵/۳ ضخامت کمتر و از شماره ۴ تا ۱۰ ضخامت بیشتر.
کاموا :
نخی کلاف شده است با انواع و اقسام رنگها، مارکها و جنس ها و ضخامتها و از نظر ضخامت نیز ما انواع کامواهای نازک و کلفت داریم که برای بافتن کامواهای نازک ما از میل ها ۵/۱ تا ۵/۳ استفاده می کنیم و برای کامواهای با ضخامت بیشتر از میل شماره ۴ تا ۱۰ استفاده می کنیم. در هر بافتی نوع کاموا و شماره میل آن خیلی تاثیر دارد که علاقمندان در اثر تمرین و بافتن زیاد و آشنایی با انواع کامواها به آن می رسند. در هر بافتی ما نیاز به اندازه های دقیق داریم تا لباسی متناسب با اندام و سن مورد نیاز داشته باشیم.

اول دور شکم را اندازه گرفته فرضاً اگر دور شکم ۸۰ سانت بود ۸۰ را تقسیم بر ۲ می کنیم. ۴۰=۲÷۸۰ .
۴۰ اندازه نصف بافت جلو یا پشت ما می شود. چون کامواهایی که ما برای بافتن استفاده می کنیم از نظر نازکی و کلفتی فرق می کنند پس طبعاً تعداد دانه های که با این نوع کامواها بافته می شوند هم باید با هم فرق داشته باشند و به خاطر اینکه ما در بافتن و تعداد دانه ها دچار مشکل نشویم؛ وقتی اندازه نصف سایز بدست آمده را بدست آوردیم با کاموایی که در اختیار داریم ۱۰ دانه سرانداخته و به اندازه ۵ سانت می بافیم بعد با سانتی متر ۵ سانت بافته شده را اندازه می گیریم فرضاً اگر ۱۰ دانه بافته شده ۵ سانت شد یک جدول به این صورت می کشیم.

۸۰÷ انـدازه دور شکـم ۴۰=۲÷۸۰ ، ۴۰= اندازه نصف سایز بـدست آمـده ۱۰ دانه سرانداخته ۵ سانت بـافته و اندازه گـیری شده ، ۵ سانت = اندازه ۱۰ دانه بافته شده این گونه می خوانیم ۱۰ دانه ما می شود ۵ سانتی متر، ۲۰ دانه ما می شود ۱۰ سانتی متر و تا آخر که باید به ۴۰ سانت برسیم وقتی اندازه به ۴۰ سانت رسید ما متوجه می شویم که نیاز به ۸۰ دانه برای بافت یک قسمت جلو داریم و به همین صورت تمام سایزها را اندازه گیری می کنیم.

 

سرانداختن :
هر هنری یک شروعی دارد که شروع هنر بافتنی هم سرانداختن دانه ها است. به این صورت که دوتا از میل ها را در موازات هم روی هم قرار می دهیم و با دست چپ محکم نگه می داریم کاموا را دولا کرده و روی تا میل آویزان میکنیم، کوتاهی و بلندی دولای کاموا بستگی به تعداد دانه هایی دارد که مورد نیاز است. اگر بافت ما به تعداد دانه بیشتری نیاز داشته باشد دولای کاموا را بیشتر می گیریم وگرنه دولای کاموا را کوتاهتر می گیریم. با انگشت شصت و انگشت دوم دست راست دولای کاموا را باز کرده و ادامه کاموا را در میان دو انگشت وسط و انگشت انگشتر محکم نگه می داریم. دومیل را از زیر نخی که روی انگشت شصت قرار دارد رد کرده و نخی که روی انگشت دوم قـرار دارد را گرفته و از میان حلقه نخ انگشت شصت رد کـرده و ادامه نخ را محکم می کشیم تا حلقه کوچکی روی میل ایجاد که شود. دانه یا بوکل گفته می شود. این کار را تا تعداد دانه های مورد دلخواه ادامه می دهیم.

 

دانه :
به حلقه های کوچکی که برای شروع روی میل درست می شوند دانه گفته می شوند در بافتن یک بافت تعداد دانه ها بسته به مدلی دارد که انتخاب می کنیم در بعضی از بافت ها ما به تعداد دانه بیشتری نیاز داریم و در بعضی از بافت ها ما به دانه کمتری نیاز داریم.
دانه از زیر :
زمانی که بخواهیم دانه ای را از زیر ببافیم نخ همیشه باید پشت میل قرار بگیرد میل را وارد اولین دانه کرده و از پشت نخ را از میان دانه رد کرده و یک بوکل یا یک دانه می بافیم.
دانه از رو :
زمانی که بخواهیم دانه ای از رو ببافیم نخ باید همیشه جلو میل قرار بگیرد میل را از رو وارد کرده و نخ را از رو از میان دانه رد کرده و یک بوکل یا دانه می بافیم.
ژته یا زیاد کردن :
در بعضی از بافت ها دانه های بیشتری نیاز داریم پس در نتیجه علاوه بر دانه هایی که روی میل داریم در لابـه لای دانـه ها یک نـخ اضافی هم از رو روی میل میاندازیم که به آن ژته یا زیاد کردن دانه گفته می شود. ژته بیشتر در بافت های توری یا جاهایی که بخواهیم کار ما چین بخورد یا از دو طرف کار ما زیاد شود استفاده می شود.
کور کردن یا کم کردن :
در همه بافتهایی که ما انجام می دهیم در طی مراحل بافت ما نیاز به کم کردن داریم مخصوصاً در گودی حلقه آستین و کم کردن یقه ها و حتی بعد از پایان کار برای بسته شدن بافت این عمل را به صورت دوتا یکی انجام می دهیم. به این صورت که ۲ دانه را باهم بافته و دانه ای که روی میل سمت راست باقی میماند دوباره به میل سمت چپ می* دهیم و با دانه بعدی دو تا یکی می کنیم.

 


منبع:http://mehrmihan.ir/knitted-training-for-amateurs/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b