آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

پیراهن دومیل دخترانه

گاهی وقت ها یک شال و کلاه زیبا را اگر بخواهیم خریداری کنیم، باید هزینه ی زیادی پرداخت کنیم. در حالیکه با خرید چند کاموای خوش رنگ، و صرف کمی وقت (شاید دو سه روز) می توانیم خودمان برای فرزند دلبندمان زیباترین ها را ببافیم که علاوه بر صرفه جویی مالی، ارزش کار دست خودمان چیز دیگریست.در این مطلب قصد داریم آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه را ارائه دهیم و در انتها عکس چند مدل از پیراهن بافت دخترانه زیبا را مشاهده می کنید

به اندازه دور گردن کودک دانه سرانداخته ۴ خط رکن میبافید
بعد ازبافت رکن ۶ دانه اول و آخر بافت رکن بافته می شود برای سجاف وجادگمه بعد از ۶ دانه رکن ساده بافته ۶ دانه آخرراهم رکن میبافیم
رج پشت از رو
رج سوم تعداد دانه ها را منهای ۲۵ کرده تقسیم بر ۱۳ میکنیم

۶ دانه رکن یجاف را بافته یک قسمت رکن یک ژته -یکی زیر – یکی  ژته – یک قسمت بعدی را بافته دوباره یک ژته  – یکی  زیر – یک ژته … تکرار می شود ۶ دانه آخر رکن

نکته: یک دانه ایی  که هرطرفش اضافه میشود تا آخربافت از زیراست

۳ خط رکن بافته
دو رج ساده
دوباره رکن و اضافه کردن (فقط اول بافت رکن اضافه میشود)
بافت را ادامه میدهیم تا ۱۱ سانت

بعد از ۱۱ تا ۱۲ سانت به اندازه حلقه
تعداد دانه ها را منهای  12 دانه  سجاف کرده تقسیم  بر ۶ میکنیم
۶ دانه سجاف را بافته یک قسمت برای نصف جلو
یک قسمت برای یک آستین
دو قسمت برای پشت
یک قسمت برای آستین دیگر
یک قسمت برای نصف جلوی دیگر + شش تا سجاف
اول آستین ها رامیبافید بعد قسمت جلو و پشت را دریک میل کرده شروع به انداختن مدل میکنید

در زیر نمونه هایی از بافت پیراهن دخترانه را مشاهده می کنید :

آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

آموزش بافت پیراهن دو میل

 آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانهآموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

آموزش بافت پیراهن

آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

آموزش بافت پیراهن دخترانه

آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

آموزش بافت پیراهن دو میل دخترانه

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b