آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی

آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی

کودک من

کودک من

 

بافت مدل سیخ کبابی

رج اول : ۴ دانه رو – (سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم) – یک دانه از زیر – (سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم)
همین بافت رو تا اخر رج ادامه می دهیم
رج دوم: همه از رو
رج سوم
۴ دانه از رو – ۲ دانه از زیر -(سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم) ۲ دانه از زیر
همین بافت رو تا اخر رج ادامه می دهیم
رج چهارم: همه از رو
این ۴ رج تکرار می شوند


منبع:http://mehrmihan.ir/knitted-jackets-grilled-training-model/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b