آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی
header

مبلیما خرید مبل

آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی

آموزش بافتنی جلیقه مدل کبابی

کودک من

کودک من

 

بافت مدل سیخ کبابی

رج اول : ۴ دانه رو – (سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم) – یک دانه از زیر – (سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم)
همین بافت رو تا اخر رج ادامه می دهیم
رج دوم: همه از رو
رج سوم
۴ دانه از رو – ۲ دانه از زیر -(سه دانه را با هم از زیر یکی می کنیم اما از میل در نمی آوریم یه ژوته میندازیم دوباره یکی از زیر می بافیم و حالا از میل در میاریم) ۲ دانه از زیر
همین بافت رو تا اخر رج ادامه می دهیم
رج چهارم: همه از رو
این ۴ رج تکرار می شوند


منبع:http://mehrmihan.ir/knitted-jackets-grilled-training-model/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b