طرز بافت جوراب با میل
header
آموزش کف پوش سه بعدی

طرز بافت جوراب با میل

طرز بافت جوراب با میل

بافت جوراب با دوميل:
تعداد دونه ها به اندازه دورمچ پا هست. فقط بايد تقسيم بر ۴ بشه. من براي اين جوراب ۳۲ تا سرانداختم. من نخ ضخيم و ميل شماره ۵ برداشتم كه زود تمومش كنم براتون بذارم. اما با نخ نازك بهتره كه داخل كفش بره.
۱- ۳۲ تا سرانداخته و چند رج كشبافت و به اندازه بلندي ساق كه دلخواه هست، ساده مي بافيم.
how-to-weave-socks-with-desire
۲- دونه ها رو بر ۴ تقسيم مي كنيم. ۸تاي اول و ۸تاي آخر ميشه پاشنه. درحقيقت چون درز پشت كاره، ما هر طرف نصف پاشنه رو مي بافيم. بعد بهم مي دوزيم. با نخ سفيد بافتم كه مشخص باشه.
how-to-weave-socks-with-desire
۸تا رو مي بافيم وبعد بافتني برمي گردونيم و دوباره دونه ها رو مي بافيم برسيم اول رج. در حقيقت ۲ رج فقط اين ۸تا رو مي بافيم.
۳- حالا ميشه رج سوم: ۷تا دونه رو بافته و دونه آخر نبافته روي ميل چپ نگه ميداريم و دوباره بافتني برمي گردونيم و تا اخر مي بافيم. (رج۴).
how-to-weave-socks-with-desire
how-to-weave-socks-with-desire
۵-حالا رسيديم رج ۵: ۶تا دونه مي بافيم و دونه هفتم ميذاريم كنار دونه ۸ كه نگه داشتيم.

how-to-weave-socks-with-desire
۶-بعبارتي هر بار يك دونه نبافته روي ميل چپ نگه داشته تا تعداد دونه ها به ۵ تا برسه. و سه تاهم روي ميل راست بمونه.
how-to-weave-socks-with-desire
اين كار رو سمت چپ هم تكرار مي كنيم تا نصفه ديگه پاشنه بافته بشه.
۷-وقتي سه تا دونه اين طرف و سه تا دونه هم طرف ديگه بافت موند، منظورم نصفه ديگه پاشنه هست، همه دونه ها رو شروع به بافت مي كنيم تا تعداد دونه ها دوباره به ۳۲ تا برسه.
how-to-weave-socks-with-desire
-بعد به اندازه پاشنه تا انگشت كوچك پا ساده بافي مي كنيم.
بقيه آموزش در پست بعديhow-to-weave-socks-with-desire

ادامه بافت جوراب:
۸- وقتي به پنجه رسيديم از هرطرف به تعداد دونه هايي كه براي پاشنه درنظر گرفته بوديم كور مي كنيم. من اينجا از هر طرف ۸ تا كور كردم.
how-to-weave-socks-with-desire

۹-حالا بايد پنجه رو شروع كنيم. ۱۶ تا دونه وسط باقي مونده. ۱۵ تا دونه بافته و دونه آخر روي ميل چپ نگه داشته و نمي بافيم.
بعد بافت برگردونه و دوباره ۱۴ تا بافته و دونه اخر روي ميل چپ نگه ميداريم.
۱۰-اين كارو ادامه ميديم تا تعداد دونه هاي نبافته هر طرف به ۵ تا برسه.
how-to-weave-socks-with-desire
how-to-weave-socks-with-desire

۱۱- مرحله آخر هم اينكه وقتي ۵ تا دونه هر طرف نبافته داشتيم، از هر طرف شروع مي كنيم يك دونه مي بافيم تا تعداد دونه ها دوباره به ۱۶ تا برسه. و بعد هم همه رو با هم كور مي كنيم.دقت كنيد مي بينيد كه حالت خميده پنجه دراومده.

how-to-weave-socks-with-desire

اينم پشت كار.
how-to-weave-socks-with-desire
درزها رو هم به اين صورت مي دوزيم.
how-to-weave-socks-with-desire

اينم نتيجه:
how-to-weave-socks-with-desire


منبع:http://mehrmihan.ir/how-to-weave-socks-with-desire/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b