فال ازدواج با اسم و فامیل
header
آموزش کف پوش سه بعدی

فال ازدواج با اسم و فامیل

horoscope-marriage-and-family-name

فال اسم بسیاری از من درخواست کردند تا با این فال بتوانند از طریق اسم شوهر و یا همسر بتوانند با اخلاقیات آنها آشنا شوند.برای همین امر با استفاده از فال اسم و یا فال اسم با اسم شما میتوانید اسم همسر آینده ی خودتون رو بررسی کنید. تفاوتی نداره که شما اسم شوهر خود را بررسی کنید و یا آقایان اسم همسر آینده ی خود را. فقط کافی است ابتدای اسم شریک زندگی خودتان را بدانید. جالب است بدانید در حالت کلی تمامیه این خصوصیات را می توانید با اطرافیان خود مقایسه کنید تا به ارزش و دقت گفته های این فال پی ببرید.از این فال با نام فال اسم با اسم نیز یاد می شود.
بدون هیچ تردیدی نام و اسم اشخاص بر شخصیت آنها تاثیر مستقیم دارد.زیرا بر اثر استفاده از حروف مختلف و همچنین اثر و قدرت حروف بر دنیای بیرونی و همچنین اثر حروف بر یکدیگر میتوان به این نتیجه رسید که حروف بر انسان ها و رفتارشان(و نه حتی انسان ها بلکه تمام عالم هستی) موثر هستند.
هر اسمی از چند حرف تشکیل شده است و هر حرفی برای خود انرزی و قدرت مخصوصی دارد که به محیط اطراف ساطع میکند که در علم کوانتوم نیز تصدیق شده است. در دنیای مدرن امروز با برملا شدن این راز کوچک در میان رازهای بزرگ این جهان هستی، انسان هایی که به فال و فالگیریتمایل دارند در صدد کشف حقایق ناگفته در حروف و اسم ها دارند.

 

horoscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-namehoroscope-marriage-and-family-name

منبع : http://mehrmihan.ir/horoscope-marriage-and-family-name/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b