شعر تولد فروغ فرخزاد | شعر تولد فریدون مشیری | شاعران بزرگ
header
آموزش کف پوش سه بعدی

شعر تولد فروغ فرخزاد | شعر تولد فریدون مشیری | شاعران بزرگ

شعر تولد فریدون مشیری

تولد..

تولد واژه ای است در پی
معنا شدن

مفهومی است در تب و تاب
رسیدن

تولد گاه بهانه ای ست
برای دلتنگ خود شدن

شانه ای ست برای جستجوی
خویش

تولد گاهی بهانه ای ست
برای یک جمع دوستانه

برای چند لحظه با هم
خندیدن

برای خرید یک شاخه گل

برای جاری شدن یک قطره
اشک

و کشیدن آهی از سر
دلتنگی

تولد علامتی است پر
معنا در سر رسید زندگی ما

گاه بهانه ای ست برای
نوشتن یک متن یا سرودن یک شعر

تولد گاه بهانه ای ست
برای فریاد بودن

رهایی از پیله تنهایی

و اندکی به دنبال خود
گشتن

تولد مفهومی ست
ناپیوسته در زندگی امروز ما

و تولد بهانه ای ست
برای نوشتن یک متن با دستان من

برای تشکر از خوبانی که
مهرشان ماندنی ست…

 

 

شعر درباره تولد از شاعران بزرگ / شعر تولد شاملو

احمد شاملو

نوشتن یک من فکر می کنمهرگز نبوده قلب مناین گونه گرم و سرخ
احساس می کنمدر بدترین دقایق این شام مرگ زایچندین هزار چشمه خورشیددر دلممی جوشد از یقین
احساس می کنمدر هر کنار و گوشه این شوره زار یاسچندین هزار جنگل شادابناگهانمی روید از زمین

آه ای یقین گمشده، ای ماهی گریزدر برکه های آینه لغزیده تو به تومن آبگیر صافیم، اینک! به سحر عشقاز برکه های آینه راهی به من بجو

من فکر می کنمهرگز نبودهدست مناین سان بزرگ و شاد:
احساس می کنمدر چشم منبه آبشر اشک سرخگونخورشید بی غروب سرودی کشد نفس؛
احساس می کنمدر هر رگمبه تپش قلب منکنونبیدار باش قافله ئی می زند جرس.

آمد شبی برهنه ام از درچو روح آبدر سینه اش دو ماهی و در دستش آینهگیسوی خیس او خزه بو، چون خزه به هم.
من بانگ بر کشیدم از آستان یأس:« آه ای یقین یافته، بازت نمی نهم!»

شعر تولد فروغ فرخزاد

شعر احساسی فروغ فرخزاد به نام تولدی دیگر

همهء هستی من آیهء تاریکیست

که ترا در خود تکرار کنان

به سحرگاهان شکفتن ها و رستن های ابدی آه کشیدم ، آه

من در این آیه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم

زندگی شاید

یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد

زندگی شاید

ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میاویزد

زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر میگردد

زندگی شاید افروختن سیگاری باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو

همآغوشی

یا عبور گیج رهگذری باشد

که کلاه از سر بر میدارد

و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید ” صبح بخیر ”

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست

که نگاه من ، در نی نی چشمان تو خود را ویران میسازد

ودر این حسی است

که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت

در اتاقی که به اندازهء یک تنهاییست

دل من

که به اندازهء یک عشقست

به بهانه های سادهء خوشبختی خود مینگرد

به زوال زیبای گل ها در گلدان

به نهالی که تو در باغچهء خانه مان کاشته ای

و به آواز قناری ها

که به اندازهء یک پنجره میخوانند

آه…

سهم من اینست

سهم من اینست

سهم من ،

آسمانیست که آویختن پرده ای آنرا از من میگیرد

سهم من پایین رفتن از یک پله مترو کست

و به چیزی در پوسیدگی و غربت و اصل گشتن

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست

و در اندوه صدایی ان دادن که به من بگوید :

” دستهایت را

دوست میدارم ”

دستهایم را در باغچه میکارم

سبز خواهم شد ،  میدانم ، میدانم ، میدانم

و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم

تخم خواهند گذاشت

گوشواری به دو گوشم میآویزم

از دو گیلاس سرخ همزاد

و به ناخن هایم برگ گل کوکب میچسبانم

کوچه ای هست که در آنجا

پسرانی که به من عاشق بودند ، هنوز

با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای لاغر

به تبسم های معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را

باد با خود برد

کوچه ای هست که قلب من آن را

از محل کودکیم دزدیده ست

سفر حجمی در خط زمان

و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن

حجمی از تصویری  آگاه

که ز مهمانی یک آینه بر میگردد

و بدینسانست

که کسی میمیرد

و کسی میماند

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد ، مرواریدی

صید نخواهد کرد .

من

پری کوچک غمگینی را

میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین

مینوازد آرام ، آرام

پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه میمیرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

شعر تبریک تولد عاشقانه / شعر تولد

عاشقانه در انتظار تو هستیم
کم طاقت دیدار تو هستیم
با آمدنت جمال ما روشن شد
حالا که آمدی گرفتار تو هستیم !
تولدت مبارک عزیزم !

 

شعر تولد کودکانه

تولد تولد تولدت مبارک هورا مبارک مبارک تولدت مبارک هورا

بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری همین شب که شکفتی مثل گل بهاری

اشک شادی شمع و نگاه کن که واست میچکه چیکه چیکه

کام همه رو بیا شیرین کن بیا کیک و ببر تیکه تیکه

همه جمع شده اند دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی

در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن، تو نگینی ماچ

نگاه کن هدیه ها رو نگاه بادکنکها رو

همه رقصه و رنگی عجب شب قشنگی

تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک

تولد تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک

تولدت مبارک مبارک مبارک

تولدت مبارک

رو سقف این اتاقه

یه عالمه ستاره

میخوایم تولدت رو

جشن بگیریم دوباره

فشفشه های روشن

بادکنکای رنگی

همگی با هم بخونیم

آخه تو چگده گشنگی

آخه تو چگده گشنگی

چگده گشنگی ا

از همه رنگی ا

لپتو بچشم ا

بچه گشنگم ا

حالا حرف منو گوش کن

فوت کن فوت کن فوت کن

شمعا رو خاموش کن

فوت کن فوت کن فوت کن

شمعا رو خاموش کن

تولد تولدت مبارک

تولد تولدت مبارک

تولدت مبارک مبارک مبارک

تولدت مبارک

رو سقف این اتاقه

یه عالمه ستاره

میخوایم تولدت رو

جشن بگیریم دوباره

فشفشه های روشن

بادکنکای رنگی

همگی با هم بخونیم

آخه تو چگده گشنگی

آخه تو چگده گشنگی

چگده گشنگی ا

از همه رنگی ا

لپتو بچشم ا

بچه گشنگم ا

حالا حرف منو گوش کن

فوت کن فوت کن فوت کن

یک دو سه

به به چه کیک خوشمزه ای

لپتو بچشم الهی!

شعر تبریک تولد رسمی

تولد تکرار امیدواری خداوندی است ، یادآوری این تکرار بر شما گرامی باد

 

شعر تبریک تولد به دوست

به زبانی که توان گفت تو را می گویم

به زمانی که توان رفت تو را می جویم

جمله ها قاصر و عاجز ز بیانند ولی

بنده تبریک تولد به زمان خوشیت می گویم


منبع: http://mehrmihan.ir/fereydoun-moshiri-birthday-song/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b