انشا در باره ی راز داری
header
آموزش کف پوش سه بعدی

انشا در باره ی راز داری

essay-about-secrecy

سخنان بزرگان درباره‌ي راز و رازداري

۱-راز پيشرفت در آغاز كردن است. راز آغاز كردن در آن است كه وظايف سخت و پيچيده ي خود را به وظايف كوچكي كه قابل مديريت كردن باشند، بشكنيد و سپس از نخستين آنها آغاز كنيد.((مارك تواين))

۲-راز موفقيت در اين است كه بتوانيم ايده هاي ديگران را كسب كنيم و به مسائل، هم از ديد خود و هم از ديد ديگران بنگريم.((هنري فورد))

۳-راز موفقيت آن است كه شغل خود را جزء سرگرمي هاي خويش قرار دهيد.((مارك تواين))

۴-بالاترين رمز كاميابي اينست كه انسان چيزي بگويد و كاري بكند و چيزي را بخواهد كه ديگران معمولاً آنرا نمي گويند و نمي كنند و نمي خواهند، يا در گفتن و كردن و خواستن آن ترديد دارند.((سعيد نفيسي))

۵-راز موفقيت در زندگي را تنها افرادي آموخته اند كه در زندگي موفق شده اند.((جان كولينز))

۶-قبل از هر چيز ديگر، آماده شدن راز موفقيت است.((هنري فورد))

۷-رمز پيروزي، اراده است.((روبرتسون))

۸-راز موفقيت اين است : هدف را بي وقفه دنبال كنيد.((آنا پاولو فا))

۹-ابليس مانند نيكخواهان پيش مي آيد؛ ابتدا عهد و پيمان مي گيرد، سپس راز مي گويد.((فردوسي))

۱۰-مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش؛ رمز زندگي همين است.((مولير))

۱۱-راز اندوختن خرد، يكرنگي و بخشش است.((اُرد بزرگ))

۱۲-راز بزرگ زندگي در شكيبايي است و نبايد براي يك آينده مبهم، زمان حال را بر خود تلخ كرد.((ژان داويد))

۱۳-هيچ چيز عوض نمي شود! شما ديدتان را عوض كنيد؛ رمز كار اين است.((كالوس كاستاندا))

۱۴-راز جواني من در اين است كه هر روز چيز تازه اي ياد مي گيريم.((سولون))

۱۵-نمي توان اميد داشت كه آدم هاي كوچك رازهاي بزرگ را نگاه دارند.((اُرد بزرگ))

۱۶-رازها در هنگامه شادي و بازي آدمي است. نكته فراموش شده جهان انديشه، تعريف درست اين حالتها است.((اُرد بزرگ))

۱۸-راز خوشبختي در اين است كه بدانيد ديگران دليل خوشبختي شما هستند.((لرد تنيسون))

۱۹-راز برتري، بزرگي، افتخار و شهرت در خدمت به ديگران است.((برايان تريسي))

۲۰-زندگي رازي بي پايان است، از اين رو كساني كه از دانش سرشار هستند، از زندگي محرومند.((اشو))

 essay-about-secrecy

رازداري همان حفظ اسرار، و پنهان داشتن مسائل خصوصياست که مردم نبايد از ان اطلاع حاصل نمايند.

انواع رازداري:

موراد بسياري هست که يک مسلمان بايد در آن رازداري خويش را حفظ نموده و موضوع را براي هيچ کس بازگو ننمايد، از جمله:

رازداري و حفظ اسرار:

مسلمان درحفظ اسرار نهايت سعي خود را مي کند، حال اين اسرار مربوط به خوداو باشد يا آنکه مربوط به شخص ديگري باشد به او اعتماد نموده است. درصورتنگاهداشتن اسرار توسط تو، احساس امنيت و آرامش کرده و درغير اينصورت درمعرض خطر و ضرر و زيان خواهد بود.

حفاظت مسلمان از اسرار ديگران نشانگر امانت داري اوست و دليل اعتماد مردمبه او و در راستي گفتارش شک نداشته باشند. اما درصورتيکه انسان رازدارينبوده و اسرار ديگران را فاش مي کند، مورد تنفر مردم بوده و کسي به اواعتماد نمي کند. پيامبر صلى الله عليه و سلم فرموده است: (إذا حدَّثالرجلُ الحديثَ ثم التفت فهي أمانة) [ترمذي] يعني: “وقتي کسي سخني گفت ورويش را برگرداند، (سخن او نزد شما) امانت است.” زماني که پيامبر صلى اللهعليه و سلم قصد غزوه اي داشت، تا وقتي که لشگر تجهيز و آماده ي نبرد ميشد، کسي را از زمان و مکان آن باخبر نمي ساخت.

بزرگان در مورد رازداري و فاش نساختن سر گفته اند: کسي که رازش را فاشسازد کارهايش تباه گردد و آنکه رازش را نگاه داشت، کارهايش به سامان است. و نيز گفته اند: ضعيف ترين انسان کسي است از مخفي داشتن راز خويش ناتوانباشد.

حضرت عمر بن خطاب -رضي الله عنه- مي گويد: کسي که راز خويش نهان دارد، در کارهايش صاحب اختيار امور است.

و مي فرمايد: راز خويش را هرگز بر کسي آشکار نمي سازم تا بعد او را ملامتنکنم، تا دلم از آن جهت تنگ تر نگردد.(که چرا رازم فاش گشته است.)

حضرت علي -رضي الله عنه- مي گويد: راز تو چون اسيري در دست توست و زمانيکه آن را برزبان راندي تو در دست آن اسير مي گردي.

شعري در اين زمينه مي گويد:

إذا المـرء أَفْـشَي سِـرَّهُ بلسانــه
ولام عليه غيرَهُ فَهـو أحـمـــقُ
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفـسـه
فصـدر الذي يُسْتَوْدَعُ السِّرَّ أَضْيَـقُ

معني:
“آنکه راز خويش بر زبان راند و آنگاه
ديگران را به فاش کردنش ملامت کند نادان است
چون اگر تو سينه ات نتوانست رازت نگاه دارد
بدان که سينه ي ديگران براي آن تنگ تر است.”

مخفي داشتن اهداف:

وقتي که مسلمان قصد انجام کاري به بهترين نحو ممکن را داشته باشد، بهتراست که آن را تا هنگام به انجام رسيدن و پايان کار، آن را پنهان داشته وبا هرکس که برخورد مي کند در مورد آن صحبت ننمايد. پيامبر خدا صلى اللهعليه و سلم براي دست يافتن به اهداف و نتايج مطلوب در کارها به رازداري ونهان داشتن آن موضوع توصيه نموده و مي فرمايد: (استعينوا على إنجاحالحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود) [طبراني و بيهقي] يعني: “دربرآورد حاجات خويش رازداري پيشه کنيد، چرا که هر صاحب نعمتي مورد حسادتديگران است.”

کتمان اسرار منزل:

چيزي که در خانه مي گذرد را بايد همچون رازي نهفته داشته و براي ديگرانبازگو نکرد. روابط ميان فرد و همسرش را کتما نموده و براي سايرين چيزي ازآن را فاش نسازد، چرا که آن امانتي است در اختيار وي.

دراين باره پيامبر صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (إن من أَشَرِّ الناسعند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يُفْضِي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشرسرها) [مسلم] يعني: “همانا از بدترين مردم در نزد خدا از روي مرتبه در روزقيامت، مرديست که با زن همبستر مي گردد و زن با او همبستر مي گردد، سپسراز زن را آشکار مي کند.”

كتمان عيب ديگران:

انسان مسلمان درباره ي ديگران حرفي نمي زند که باعث آزار آنان گردد و چشمخويش از حرام فرومي پوشاند. خداوند متعال کساني را که اقدام به بي آبرونمودن مسلمانان مي ننمايند را به عذابي دردناک بيم داده و مي فرمايد: {إنالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنياوالآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [نور: ۱۹] يعني: “كسانى كه دوستدارند كه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آورده‏اند شيوع پيدا كند براىآنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا[ست كه] مى‏داند و شمانمى‏دانيد.”

وقتي فرد مسلمان مرتکب معصيتي شد ه يا گناهي از او سر مي زند، آن را پيشخود پنهان مي دارد و نزد مردم در مورد ان چيزي نمي گويد و البته به سويتوبه روي آورده و از خداوند طلب امرزش مي کند. افرادي نيز هستند که بهگناهان خويش افتخار نموده و آن را پيش ديگران بازگو مي نمايند، پيامبر خداصلي الله عليه و سلم آنان را “مجاهرين” يعني اعلان گران ناميده است کهشامل عفو و بخشش خداوند نمي گردند. آن حضرت درباره ي آنان مي فرمايد: (كلأمتي معافًى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا،ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد باتيستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه).
[متفق عليه] يعني: “همه ي امتم مورد عفو قرار مي گيرند، مگر اعلانکنندگان، و از زمره ي اعلان اين است که مرد در شب عملي را انجام دهد، وباز صبح کند، در حاليکه خداوند آنرا بر وي پوشيده داشته، و بگويد اي فلانمن ديشب چنين و چنان کردم، در حاليکه شب را سپري کرده و خداوند آنرا بر ويپوشيده، و او صبح کرده و آنچه را که خدا پوشيده داشته ظاهر مي کند”

كتمان و رازداري حرام:

گفتيم که رازداري کاري است پسنديده و پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم برآن تأکيد فراوان داشته اند، اما مواردي هست که جايز نيست آن را کتماننموده و بلکه لازم است آن را کاملاً بازگو کرده و در اين حالت نه گناه استو نه ايرادي بر آن وارد است. از جمله ي موارد مذکور اين ها هستند:

شـهادت و گواهي:

جايز نيست که انسان مسلمان شهادتي را کتمان ننمايد. بلکه بر او واجب استکه آن را مطابق آنچه ديده است بيان نموده و چيزي را از قلم نياندازد. خداوند متعال به کتمتان ننمودن شهادت فرمان داده و مي فرمايد: {ولا تكتمواالشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [بقرة: ۲۸۳] يعني: “و شهادت را كتمانمكنيد، و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است‏، و خداوند به آنچهانجام مى‏دهيد داناست “

همچنين پروردگار متعال مي فرمايد: {ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللهوما الله بغافل عما تعملون} [بقرة: ۱۴۰] يعني: “و كيست‏ستمكارتر از آن كسكه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد و خدا از آنچه مى‏كنيد غافلنيست.”

منبع : http://mehrmihan.ir/essay-about-secrecy/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b