انشا درباره ی زگهواره تا گور دانش
header
آموزش کف پوش سه بعدی

انشا درباره ی زگهواره تا گور دانش

موضوع انشا:ز گهواره تا گور دانش بجوی

essay-about-knowledge-from-cradle-to-grave

به نام خدا

این شعر را فردوسی سروده است اما من ندیده ام کسی در گهواره علم بجوید مثلا برادر کوچکم همیشه گریه می کند و کاری به علم ندارد حتما منظور شاعر این بوده که همیشه به دنبال علم باشید وقتی من این شعر را دیدم یاد عموی خود افتادم عموی من نزدیک چهل سال دارد و همواره به دنبال کسب علم و دانش است او بعد از اینکه دیپلم خود را گرفته بود به سر کار رفته اما بعد از گذشت چندین سال دوباره میخواهد علم بیاموزد و در دانشگاه ثبت نام کرده است تا فوق دیپلم بگیرد او می گوید میخواهد فوق لیسانس خود را هم بگیرد… او با این سن خیلی حوصله دارد که اینقدر درس میخواند اما او همیشه سر کار است و نمی تواند کلاس برود من از او پرسیدم چگونه کلاس نمی رود و علم می آموزد…گفت من خودم درس میخوانم و میروم امتحان می دهم او خیلی زحمت میکشد و همیشه می گوید پاس می شوم فکر کنم پاس شدن خیلی خوب است…او الگوی من است او می گوید مدیر شرکتشان هم در همان دانشگاه درس می خواند

من تعجب میکنم عموی دیگرم که بازنشست شده است درس نمیخواند من به او هم میگویم مثل عموی دیگرم درس بخواند و تا گور دانش بجوید  اما او فقط لبخند میزند نمی دانم چرا؟؟ عموی  من یک نمونه کامل از شعر زگهواره تا گور دانش بجوی است

موضوع انشا: علم ودانش                                                                                                                                        امام على علیه‏ السلام: به فرزندان خود، از علوم ما ـ آن بخشى كه خدا برایشان نفع بخشد ـ یاد دهید.

 دانش به معنای دانستن و یک نوع علم است روزی پیامبروارد مسجدی شدند،گروهی را دیدند که مشغول عبادت بودند و گروهی نیز به تعلیم وتعلم می پرداختند ایشان ابتدا فرمودند: هر دو گروه به خیر و نیکی مشغول هستند ،و سپس فرمودند اما من برای تعلیم وتعلم فرستاده شده سپس ایشان نزد آن گروه که به تعلیم وتعلم مشغول بودند رفتنند و نزد آن ها نشستند. این موضوع نشان دهنده ی اهمیت علم ودانش در نزد بزرگان دین ماست .ما باید به علم و دانش اهمیت دهیم و به آن توجه بسیاری بکنیم . اگر به زیبایی های علم و دانش پی ببریم دیگر اینقدر وقت خود را بیهوده نمی گذرانیم .دانشمندان جویای علم و حقیقت هیچ گاه از دانستتن خسته نمی شوند نقل شده است ابوریحان بیرونی آخرین لحظات عمر خود را نیز که در بستر بیماری بود به حل اشکالات علمی خود وپرسش پرداخته است و شاید مهم ترین علت اهمیت دانش در دین اسلام برای یافتن حقایق و رسیدن به حقیقت اصلی و نور علم خداوند باشد زیرا یکی از بهترین و مهم ترین راه های شناخت خداوند علم و دانش است و این دانش همان علم حقیقی است که تمامی بزرگان دین ما به آن سفارش کرده اند .علم و دانش همچون پرنده است که دو بال دارد و اگر دو با آن به خوبی حرکت کند ما را به موفقیت می رساند .        
چنین گفت پیغمبر راستگو                   ز گهواره تا گور دانش بجوی

زگهواره تا گور دانش بجوی !

essay-about-knowledge-from-cradle-to-grave

ابوالحسن الولوالجی بزرگ ، مردی بسیار دان و از یاران صمیمی ابوریحان بیرونی بود. گاه و بیگاه از او دیدار و درباره مسائل مختلف علمی با او گفتگو می كرد. به هنگامی كه ابوریحان بیمار شد فواصل ملاقات این دو كوتاه تر ، و مباحثات علمی شان درازتر و گرمتر شد. این گفتگوها تا آخرین روزحیات ابوریحان همچنان برقرار بود. نوشته اند: ابوریحان در آخرین ساعت زندگی مسئله ای درباره تورات از ابوالحسن پرسید. او گفت: ای دوست! اكنون چه جای این گفتگوهاست و دانستن و ندانستن این مسأله ترا چه سود می بخشد؟!

ابوریحان گفت: مگرحدیث ” اطلب العلم من المهد الی اللحد ” را نشنیده ای؟ آیا اگر این مسأله را بدانم و بمیرم، از اینكه نادانسته بدرود زندگی گویم  افضل و بهتر نیست؟ ابوالحسن این مسأله را شرح گفت و هنوز دقیقه ای چند از پایان گرفتن سخن او نگذشته بود كه روزگار ابوریحان به سر آمد و بانگ شیون از اهل خانه برخاست.

 

منبع : http://mehrmihan.ir/essay-about-knowledge-from-cradle-to-grave/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b