آموزش بافت شال و کلاه دخترانه
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافت شال و کلاه دخترانه

آموزش بافت شال و کلاه دخترانه

آموزش بافت شال و کلاه مجلسی زنانه

education-shawls-and-hats-for-girls

۴ تا از رو، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۷ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
۳۱ دانه سرانداخته شود.
 رج ۱) ۴ تا از رو، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۷ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج ۲ ) رج ۲ و تمام رجهای جفت همه از رو.
رج ۳ ) ۴ تا از رو، یک ژته ، ۳ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده ، ۱۵ تا از زیر ۲ تا یکی، یک ژته، ۳ تا از زیر یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج ۵) ۴ تا از رو، یک ژته، ۵ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۳ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۵ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج ۷ ) ۴ تا از رو، یک ژته، ۷ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده ، ۱۱ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۷ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
رج ۹ )۴ تا از رو، یک ژته، ۹ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۹ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۹ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج ۱۱) ۴ تا از رو، یک ژته، ۱۱ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۷ تا از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۱۱ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج
۱۳ ) ۴ تا از رو، یک ژته، ۱۳ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۵ تا از
زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۱۳ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو. رج ۱۵) ۴ تا از
رو، یک ژته، ۱۵ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۳ تا از زیر، ۲ تا یکی،
یک ژته، ۱۵ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
رج ۱۷ ) ۴ تا از رو، یک ژته، ۱۷ تا از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۱۷ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج ۱۹) ۴ تا از رو، یک ژته، ۱۹ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه دوبل، یک ژته، ۱۹ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 رج
۲۱ ) ۴ تا از رو، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۷ تا از
زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۳ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۷ تا از زیر، ۲
تا یکی، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
رج
۲۳) ۴ تا از رو، یک ژته، ۳ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۵ تا از
زیر، ۲ تا یکی، یک ژته، ۵ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، ۱۵ تا از زیر،
یک ژته، ۳ تا از زیر، یک ژته، ۴ تا از رو.
 به
همین صورت بافت لوزی‌ها را ادامه می‌دهیم هربار به لوزی‌های کناری اضافه و
از لوزی‌های وسط دانه کم خواهد شد. بافت را تا زمانی که به اندازه دلخواه
رسید ادامه می‌دهیم.
دورگیری شال :
بعد
از اتمام بافت دور تا دور شال را با بافت مربع یعنی ۲ زنجیر و یک پایه
بلند در یک رج ادامه می‌دهیم رج دوم در اولین مربع ۳ پایه بلند در مربع
دومی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم ۲ زنجیر و ۳ پایه بلند در مربع سومی و در
مربع چهارمی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر بافت. این شال یک شال مجلسی
خیلی شیک است که خانم‌های خوش سلیقه و خوش پوش ایرانی می‌توانند ببافند و
در مجالس از آن استفاده کنند.
 کلاه ملوانی 
وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف ۱۰۰ گرمی ۲ عدد.  ۲- میل شماره ۴ .
طریقه بافت :
۱۸ دانه سرانداخته می‌شود. کلاه ۸ قسمت می‌شود.
 رج ۱) ۲ تا از زیر یک ژته، ۲ تا از زیر یک ژته، تا آخر.
رج ۲) رج ۲ و تمام رجهای جفت همه از رو.
رج
۳)۳ تا از زیر، یک ژته، ۳ تا از زیر یک ژته، ۳ تا از زیر یک ژته تا آخر به
همین صورت بافت را ادامه پیدا می‌کند و هربار یک دانه به دانه‌ها اضافه
خواهد شد تا اندازه بافت ما از خط شروع به ۲۰ سانت برسد. در اینجا چون
دانه‌های ما خیلی زیاد است پس برای اینکه کلاه گشادی نباشد برای لبه کلاه
باید از تعداد دانه‌ها کم کنیم.
 به
این صورت عمل می‌کنیم یکی از زیر ، ۲ تا یکی، یکی از زیر، ۲ تا یکی تا آخر
دانه‌ها و باید اندازه بدست آمده ۵۴ سانتی متر باشد. بعد از آن برای لبه
کلاه بافت کشباف را شروع می‌کنیم، یکی از زیر، یکی از رو، تا آخر.
* نکته :
اگر سایز لبه کلاه در یک رج کم کردن به اندازه ۵۴ سانت نرسید در ۲ رج کم
کردن را ادامه می‌دهیم. به اندازه ۵ تا ۷ سانت کشباف بافته و در آخر همه
دانه‌ها را کور کرده و درز کناری کلاه را دوخته سوراخ کـوچکی در بالای کلاه
داریم با نخ و سوزن کوک می‌زنیم و نخ را کشیده سوراخ را نیز می‌بندیم.
 طریقه بافت گل تزیینی کلاه :
 ۶
دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل کـرده، ۲ دانه
زنجیر و ۱۶ پـایه بلند در داخل زنجیر بافته در آخر دوسر پایه‌ها را به هم
وصل کرده، ۳ زنجیر یک در میان پایه‌ها را رد کرده در پایه دوم با پایه
کوتاه وصل شود. ۳ زنجیر در پایه چهارم با پایه کوتاه وصل شود و تا آخر که
ما دورتادور دایره را باید ۸ حلقه ۳ زنجیره داشته باشیم.
رج
بعدی را به این صورت شروع می‌کنیم ۲ زنجیر و ۳ پایه بلند در داخل حلقه رج
قبل با پایه کـوتاه در محل اتصال ۳ زنجیره‌های رج قبل وصل می‌کنیم ۲ زنجیر و
۳ پایه بلند در حلقه بعدی و دوباره در کنار خودش با پایه کوتاه وصل به
همین صورت تا آخر بافت که ما ۸ گلبرگ خواهیم داشت یعنی در اصل ۳ پایه
بلندها گلبرگهای ما هستند.
 رج
بعد کار را برمی گردانیم ( یعنی پشت کار) ۳ زنجیر بافته به انتهای گلبرگ
اولی با پایه کوتاه وصل، ۳ زنجیر به انتهای گلبرگ دومی وصل تا آخر.
رج
بعد کار را به رو بـرمی گردانیم، ۲ زنجیر و در حلقه پشت گـلبرگ اولی ۵
پایه بلند می‌بافیم و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم ۲ زنجیر و ۵
پایه بلند در حلقه بعدی پشت کار به همین صورت تا آخر بافت را ادامه می‌دهیم
که در اینجا ما یک گل تزیینی داریم با دوگلبرگ و اگر خواستیم تعداد
گلبرگ‌های ما زیاد باشد دو رج آخر را تکرار می‌کنیم.
می توانیم برای زیبایی بیشتر در وسط گل از دگمه‌های فانتزی یا خز استفاده کنیم.
* نکته :
قابل توجه خانم‌های عزیز این گلها در بیشتر مواقع و روی تمام بافتهایی که
ما انجام می‌دهیم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.  پس امیدوارم که
خانم‌های خوش سلیقه ببافند و مورد استفاده قرار دهند.

منبع:http://mehrmihan.ir/education-shawls-and-hats-for-girls/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b