آموزش بافت پیچ گیس باف
header
آموزش کف پوش سه بعدی

آموزش بافت پیچ گیس باف

آموزش بافت پیچ گیس باف

بافتنی مدل گیس باف

گیس باف

اگر
دو تا مارپیچ را بغل هم ( دو تا مارپیچ ۴ تایی را در نظر بگبرید که بین
آنها دانه ای از زیر نبافته اید) ببافید و موقع پیچ انداختن به این روش
عمل کنید
۱- در ۴ تای اول ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید
بعد دوتای اول را از- پشت – به میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به
میل چپ منتقل کرده و این ۴ تا دانه را ببافید
۲- در چهار تای بعدی
ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید۲- بعد دوتای اول را از – رو – به
میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به میل چپ منتقل کرده و این ۴
دانه را ببافید

بدین صورت خط پیچ شما در مارپیچ اولی از چپ به راست و در دومی از راست به چپ می شود
حالا شما مدل – گیس بافت – را دارید


منبع:http://mehrmihan.ir/education-screw-plaited-woven/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b