وصل موتیف مربع برای روتختی
header
آموزش کف پوش سه بعدی

وصل موتیف مربع برای روتختی

وصل موتیف مربع برای روتختی

 

یه مدل به این صورته که با کاموا و سوزن. شروع کنید موتیف ها رو بهم وصل کردن
یعنی کاموای رنگ قلاب بافیتون رو بردارید. دوتا از موتیف هایی رو که بافتید رو از پشت کار بذارید کنار هم و از یه گوشه شروع کنید به دندون موشی زدن تا موتیف ها بهم وصل بشه. فقط یه طرفش رو وصل کنید. همینطوز دونه دونه موتیف ها رو بذارید کنار هم و بدوزید تا بهم وصل بشن.

به این صورت این روی کار هست.

مدل دوم موتیف

contact-square-motif-for-the-bedspread

ردیف ۱ : با رنگ مشکی که در نقشه مشخصه یه حلقه ایجاد می کنیم. یه زنجیره میزنیم و ۸ پایه کوتاه درون حلقه می بافیم.

ردیف ۲ : با رنگ سبز یه زنجیره می زنیم و داخل هر پایه از ردیف ۱ , دو پایه کوتاه می زنیم که جمعا ۱۶ پایه میشود.

ردیف ۳ : با رنگ مشکی سه زنجیره می زنیم. یه پایه رد داده و در پایه دوم یک پایه متوسط می بافیم, در پایه سوم یه پایه کوتاه, در پایه چهارم یه پایه متوسط و در پایه پنجم یه پایه بلند می بافیم و این روند رو تا پایان ردیف تکرار می کنیم به این صورت : متوسط , کوتاه , متوسط , بلند* متوسط , کوتاه , متوسط , بلند* متوسط , کوتاه , متوسط و در اینجا گره کور میزنیم.

ردیف ۴ : با رنگ سبز یه زنجیره می زنیم. یک پایه کوتاه داخل زنجیره ردیف قبل می بافیم. پایه ها رو به این ترتیب دونه به دونه جلو می رویم : پایه متوسط , پایه بلند , پایه دوبل , ۴ زنجیره* پایه کوتاه , پایه متوسط , پایه بلند , پایه دوبل , ۴ زنجیره* پایه کوتاه , پایه متوسط , پایه بلند , پایه دوبل , ۴ زنجیره* پایه کوتاه , پایه متوسط , پایه بلند , پایه دوبل , ۴ زنجیره و در آخر گره کور و نخ رو پاره می کنیم.

ردیف ۵ : با رنگ مشکی در اولین زنجیره از ۴ زنجیره ای که در پایان ردیف چهارم بافتیم, یه گره کور می زنیم و داخل زنجیره ها بافت رو شروع می کنیم به این صورت : یه زنجیره می زنیم و دو پایه کوتاه و دو پایه متوسط می بافیم.
سپس درون پایه ها پیش میریم : پایه بلند , پایه بلند , پایه دوبل , پایه دوبل , ۴ زنجیره*
دوباره درون زنجیره ها دو پایه کوتاه و دو پایه متوسط میزنیم*
سپس درون پایه ها : پایه بلند , پایه بلند , پایه دوبل , پایه دوبل و ۴ زنجیره*
سپس درون زنجیره ها دو پایه کوتاه و دو پایه متوسط می زنیم*
باز پایه بلند , پایه بلند , پایه دوبل , پایه دوبل  و ۴ زنجیره*
سپس درون زنجیره ها باز دو پایه کوتاه و دو پایه متوسط می زنیم*
باز پایه بلند, پایه بلند, پایه دوبل, پایه دوبل و ۴ زنجیره و یک گره کور و نخ رو پاره می کنیم.

ردیف ۶ : بارنگ سبز در اولین زنجیره از ۴ زنجیره ای که در پایان ردیف پنجم بافتیم, یه گره کور می زنیم و داخل زنجیره ها بافت رو شروع می کنیم به این صورت : یه زنجیره می زنیم و سه پایه کوتاه و یک پایه متوسط می بافیم*
درون پایه ها : دو پایه متوسط , سه پایه بلند , سه پایه دوبل و ۴ زنجیره می بافیم*
درون زنجیره ها : سه پایه کوتاه و یک پایه متوسط می زنیم*
و این روند رو ادامه میدیم تا آخر ردیف که با ۴ زنجیره و یک گره کور به پایان می رسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف ۷ : بافت رو با رنگ دیگه به همون صورت که در ردیف های قبل توضیح دادم ادامه میدیم : یه زنجیره می زنیم و ۴ پایه کوتاه درون زنجیره ها می بافیم*
درون پایه ها : ۴ پایه متوسط , ۴ پایه بلند , ۴ پایه دوبل و ۴ زنجیره*
درون زنجیره ها : ۴ پایه کوتاه
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با ۴ زنجیره و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف ۸ : با رنگ دیگه یه زنجیره می زنیم و درون زنجیره ها ۴ پایه کوتاه می زنیم*
درون پایه ها : ۶ تا پایه متوسط , ۵ تا پایه بلند , ۵ تا پایه دوبل و ۴ زنجیره می بافیم*
درون زنجیره ها : ۴ تا پایه کوتاه
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با ۴ زنجیره و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف ۹ : با رنگ دیگه یه زنجیره می زنیم و درون زنجیره ها ۴ پایه کوتاه می زنیم*
درون پایه ها : ۸ تا پایه متوسط , ۵ تا پایه بلند , ۷ تا پایه دوبل و ۴ زنجیره می بافیم*
درون زنجیره ها : ۴ تا پایه کوتاه
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با ۴ زنجیره و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف ۱۰ : با رنگ دیگه ۳ تا زنجیره می زنیم و درون زنجیره ها ۳ تا پایه بلند می بافیم*
درون پایه ها : ۲۴ تا پایه بلند می بافیم*
درون زنجیره ها : یک پایه بلند , ۳ تا زنجیره و ۴ تا پایه بلند می بافیم*
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با ۳ زنجیره و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف ۱۱ : با رنگ دیگه روی سه زنجیره ای که در ردیف قبل بافتیم , دو زنجیره و یک پایه متوسط می زنیم*
درون پایه ها : ۲۸ تا پایه متوسط می بافیم*
درون زنجیره ها : دو پایه متوسط , دو زنجیره و دو تا پایه متوسط می بافیم*
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با دو زنجیره و دو پایه متوسط و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

ردیف آخر : با رنگ دیگه روی اولین پایه ی ردیف قبل دو تا زنجیره و یک پایه متوسط می بافیم*
درون پایه ها : ۳۲ تا پایه متوسط می بافیم*
درون زنجیره ها : دو تا پایه متوسط ,دو زنجیره و دو تا پایه متوسط می بافیم*
و این روند تا پایان ردیف ادامه داره که با دو زنجیره و دو پایه متوسط و یک گره گور به پایان میرسه و نخ رو پاره می کنیم*

نکته : در ردیف های ۱۱ و ۱۲ بعد از بافت ضلع اول مربع , یک پایه به تعداد پایه های متوسط اضافه می شود.

برای درست کردن رو تختی به تعداد مناسب از این موتیف ببافید و اونها رو به هم وصل کنید.

 


منبع:http://mehrmihan.ir/contact-square-motif-for-the-bedspread/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b