جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی
header
آموزش کف پوش سه بعدی

جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی

جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی

شعر در مورد کتاب

***جامی و کتاب***

انیس كنج تنهایی كتاب است

 فروغ صبح دانایی كتاب است

بُوَد بی مزد و منت اوستادی

 ز دانش بخشدت هر دم مرادی

 درونش همچو غنچه از ورق پر

 به قیمت هر ورق زان یك طبق دُر

به تقریر لطایف لب گشاید

 هزاران گوهر معنی نماید

گهی اسرار قرآن بازگوید

  گه از قول پیمبر راز گوید

گهی از رفتگان تاریخ خواند

 گه از آینده اخبارت رساند

به هریك زین مقاصد چون نهی گوش

*** حافظ و کتاب***

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

تا حریفان دغا را به جهان کم بینم

یا

دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

(که ناظر به شرایط مطلوب برای مطالعه است!)

متن ادبی در مورد کتاب

با همه دانايي ات، فراموشت کرده ايم

با همه بزرگي ات، با همه صداقت و مهرباني ات و با همه دانايي ات، تو را فراموش کرده ايم.
تو مستأجر مبهوت قفسه ها شده اي؛ قفسه هايي چوبي، شيشه اي و فلزي . تو مهمان بي صدا و بي آزار هميشگي اتاق هايي! مثل وسيله اي که بايد باشد، اما هيچ وقت از آن استفاده نمي شود و مثل چراغي هستي که مي درخشد، اما پرده اي از غبار فراموشي، جلوي روشنايي اش را گرفته باشد. ما قدر تو را نشناخته ايم و براي همين، با تو احساس غربت مي کنيم و هر روز از تو دورتر مي شويم؛ آن قدر که حضورت، برايمان سنگين شده است. انگار همه دست به دست هم داده اند تا بينمان جدايي بيندازند، اما با اين حال، هر کس تو را بشناسد و بخواهد، مي تواند زماني را براي خلوت با تو ايجاد کند؛ هر کجا که باشد.

با تو مي شود سفر کرد

با تو مي شود سفر کرد. با تو مي شود مهمان دقايق روشن و تاريک تاريخ شد.
با تو مي شود در شهر ذهن ارسطو و افلاطون، خانه اي گرفت، مي شود کنار شب زنده داري هاي بوعلي نشست و به نغمه هاي غيبي لسان الغيب، دل داد.
مي شود پا به پاي ناصر خسرو، از اين ديار به آن ديار گذر کرد. مي شود با سهراب، به گلستانه رفت و از بوي علف، مست شد. مي شود به سرزمين هاي دور، هجرت کرد. مي شود کنار سجاده مرطوب سيد ساجدين، به لهجه ملکوتي فرشتگان عادت کرد.
مي شود کنار خندق، نظاره گر نبرد مقام حق در برابر باطل شد.
مي شود زير آفتاب سوزان شعب، کنار رسول صبور نشست و دانه دانه هاي تحمل را در سبوي تکامل ريخت.
مي شود چهل منزل، با دست خالي جنگيد؛ پس حالا که مي شود با تو، به همه جا سر زد، بايد چشم ها را باز کرد و انتخاب کرد. با تو به بهترين مکان ها سفر کرد.

 پیامبر اکرم (ص) : هرگاه مومنی از جهان درگذرد و تنها یک بگ کاغذ از خود به میراث بگذارد که دانشمندی بران نوشته باشد همان یک برگ پرده ای میان او و اتش دوزخ خواهد افکند .

حضرت علی (ع): کسی که با کتاب ها خود را ارامش دهد هیچ ارامشی را از دست نداده

پیامبر اکرم (ص) :ان هنگام که قیامت شود قلم عالمان باخون شهیدان سنجیده شود و قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتری یابد

امام صادق (ع) :  کتابهایتان را نگه دارید در اینده دربه انها نیاز پیدا خواهید   کرد

حضرت علی (ع) : کتاب غذای روح بشر است .

 

متن در مورد کتاب/ مطلب در مورد کتاب و کتابخوانی

کتاب باران رحمت

کتاب، دربردارنده اندیشه ها و تفکرات اندیشه وران و نخبه گان ملت ها و امانت دار عقلانیت و خردورزی است. کتاب، به سان باران رحمتی است که هر انسان تشنه ای می تواند از آن سیراب گردد، جرعه جرعه بنوشد و مزرعه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را با آن، خرم، آباد و شادان سازد. پس به جاست که همه با هم، قدردان کتاب و مطالعه باشیم، با کتاب انس بگیریم، از جام اندرزها، تجربه ها و معرفت آن بنوشیم تا سرمست دانایی و آگاهی شده و به سوی شاهراه حقیقت، رهنمون شویم.

کتاب عطر فرح بخش

کتاب، هم چون بستان و گلزاری است که عطر فرح بخش آن، روح و جسم جویندگان دانش، آگاهی و هدایت را نوازش می دهد و از سرچشمه های زلال علم و معرفت سیراب می کند. بر این اساس است که انسان عاقل، گم شده خود را در باغستان های کتاب به جستجو می نشیند و با مطالب نغز و حکمت آموز کتاب، جان و روان خویش را صیقل می بخشد. مطالب شیرین و دل انگیز کتاب، روان بی قرار آدمی را آرامش می بخشد و قلب خسته و شکسته انسان جست وجوگر را التیام می بخشد؛ لذا حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کتاب، آرامش دل های جویندگان و تشنگان علم است، آری، کسی که با کتاب، خود را آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.»

کتابگنجینه گران سنگ

کتاب، گنجینه گران سنگی است که دانش بشری را به نسل های آینده انتقال می دهد. اصحاب قلم و اندیشه، آثار دینی و علمی خود را در صفحه کتاب به یادگار می گذارند تا برای همیشه جاودان بمانند و مردمان همه اعصار، از آنها بهره جویند. روشن است که بی کتاب، نگهداری و انتقال آثار ارزشمند به نسل های واپسین، مشکل به نظر می رسد. بنابراین، اگر کتاب نبود، آثار اندیشمندان بزرگ، به دست فراموشی سپرده می شد و امروز، خبری از دانش پیشینیان در میان ما نبود. بر همین اساس است که پیشوای بزرگ تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به یاران و پیروان خویش چنین سفارش فرمود: «بنویسید که جز با نوشتن کتاب، نمی توان از فراموشی محفوظ ماند».

کتاببهره گیری از دانش کتاب

کتاب، بیانگر انگیزه بالا، تفکر والا و نشانه استعداد و نبوغ آدمی است. کتاب، مهم ترین گنجینه ای است که با نوشته های دل نشین و زیبای خود، آدمی را به سفرهای دور و نزدیک می برد، با تجربه های زیاد آشنا می کند و جان و دلش را با مطالب سودمند، مصفا می سازد. حال که چنین است، بیایید پس از مطالعه کتاب، پندها و اندرزهای آن را با جان و دل بشنویم و در عرصه حیات اجتماعی، به آن عمل کنیم. مانند کسانی نباشیم که وقت خود را صرف خواندن کتاب کنیم، اما از دانش آن هیچ بهره نگیریم؛ زیرا کسانی که کتاب می خوانند، ولی از پند و اندرز و دانش آن در میدان عمل بهره نمی گیرند، مثل باربرانی هستند که جواهرات را حمل می کنند، ولی نمی دانند چه متاع ارزشمندی را به همراه خود، به این طرف و آن طرف می برند.

نقش سازنده کتاب

کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همواره در دسترس است که بی ادعا و بی تکلف، آنچه دارد، در اختیار ما می گذارد. مطالعه، چنانچه با قصد خالص صورت پذیرد، عبادتی بزرگ به شمار می آید. انس با کتاب، در حقیقت، حضور در پیشگاه اندیشمندان و فرزانگان زمان های گوناگون است. صفحات کتاب، معابد اهل علم و محراب های پاک دانشجویی و دانش آموزی است. هرکس با کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی مونس است. کتاب، می تواند در راه شکوفایی و بالندگی افراد و جوامع، نقش بنیادین ایفا کند و به مطالعه کننده، در شناخت سره از ناسره، کمک رساند. به خاطر همین نقش سازنده کتاب در امور فردی و اجتماعی است که حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: «کتاب های تان را خوب نگهدارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت.»

زیربنای فرهنگ کتاب خوانی

برای ایجاد علاقه به کتاب و کتاب خوانی، عوامل مختلفی نقش دارند که خانواده و مدرسه، از مهمترین آنها به شمار می روند. فرزندانی که در خانواده های اهل علم تربیت می شوند، میزان مطالعه و گرایش به کتاب و کتاب خوانی در آنان، در مقایسه با خانواده هایی که علاقه ای به کتاب و کتاب خوانی ندارند، بسیار بیشتر است. واقعیت عینی و تجربه نیز نشان داده است که بیشتر اندیشمندان، در خانواده هایی پرورش یافته اند که پدر و مادر آنان، اهل مطالعه و تحقیق بوده اند. مدرسه ها نیز می توانند با بسترسازی منطقی و برنامه ریزی علمی، علاقه به کتاب، مطالعه و کتاب خوانی را در میان دانش آموزان تقویت کرده و گسترش دهد.

جملات زیبا درباره کتاب؛

اگر میخواهی راحت باشی کمتر بدان واگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان ؛

با اینحال ، خوشبختی را بر راحتی های زودگذر ارجح بدان …

*

برای نابود کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتابها را سوزاند

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .

(ویکتور هوگو)

*

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛

و اندیشه بدون خواندن خطرناک …

(کنفوسیوس)

*

 کتاب را نخوانید که بخوانید!

کتاب را بخوانید که بیدار شوید …

*

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛

و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …

*

 به عقیده‌ی کرم بسیار عجیب و احمقانه است که انسان کتاب‌هایش را نمی‌خورد …
( تاگور)

*

مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه،
مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه!

*

از کتابفروشی پرسیدند : وضع کسب و کارت چگونه است؟

گفت : بسیار بد ، چون آنهایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آنهایی هم که سواد دارند پول ندارند !!!

*

مطالعه کتاب یعنی استحمام مغز
مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات ملامت بار به ساعات لذت بخش

*
تفاوت بسیاراست بین کسی که با شوق وحرارت کتابی را مطالعه میکند،
باآدم خسته ای که میخواهد با کتاب، خستگی خود را رفع کند

*

وقتی دانشمندی از آموختن به دیگران دریغ میکند

در واقع علم را اسیرکرده است وخود نگهبانی آنرا می دهد .

*

عارفی را گفتند:
کتابی درزمینه اخلاق معرفی کنید
فرمود: لازم نیست یک کتاب باشد
یک کلمه کافیست
که بدانی خدا می بیند

*

شما به قفسه کتابخانه دخیل ببندید

دوستان صمیمی پیدا می شوند که حاجت شمارا برآورده کنند

*

کسی که کتاب را برای خواب رفتن می خواند

هیچگاه بیدار نمیشود

*

اگر قفل درب کتابخانه ای را زنگ زده دیدید،

روغن کاریِ زنگار فکریِ کتاب خوانها را، در برنامه خود بگذارید.

*

 

منبع:http://mehrmihan.ir/beautiful-sentences-about-books-and-reading/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b