طالع بینی دی ماه 
header

مبلیما خرید مبل

طالع بینی دی ماه 

متولدین دی، نماد: جدی

 

ماه دی چند روزاست؟ ماه دی ۳۰روز است.

نمادهای ماه تولد: (دی)

متولد : با آرمان تجربه کردن
سمبل : بز
شعار : من به کار میگیرم
ستاره حاکم : ساترن (زحل)
عنصر وجود : خاک
شخصیت : کاردینال
فلز وجود : سرب
سنگ خوش یمن : عقیق رنگارنگ
رنگ محبوب : سیاه ، قهوه ای
عدد خوش یمن : ۸
گل محبوب : ماگنولی
روز مبارک : شنبه

 

ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ (مردان و زنان):

کاری‌، واقع‌ بین‌، اهل‌ عمل‌، دور اندیش‌، محتاط، حسابگر، معتقد و آینده‌ نگر جاه‌ طلب‌، بلند پرواز و منضبط با حوصله‌، شکیبا، بردبار، حسابگر، با احتیاط و دقیق‌ شوخ‌ طبع‌، بذله‌گو، تودار، درون‌ گرا، ساکت‌ و خوددار


جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌:

بدبین‌ و تقدیرگرا ناخن‌ خشک‌، حسود بیش‌ از حد حراف‌، انعطاف‌ناپذیر، مقرراتی‌، خشک‌، جدی‌ و سختگیر

شخصیت‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌یکی‌ از با ثبات‌ترین‌ و عمدتا جدی‌ترین‌ها در منطقه‌البروج‌ به‌ حساب‌ می‌آید. این‌ افراد انعطاف‌ناپذیر و مستقل‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ اصیل‌ وارزشمند زیادی‌ هستند. آنها ذاتا افرادی‌ با اعتماد به‌ نفس‌، مطمئن‌، مصمم‌، با اراده‌،یک‌ دنده‌، خونسرد و آرام‌ هستند. آنها سخت‌ کوش‌، جدی‌، پرکار، زرنگ‌، هوشیار،زیرک‌، واقع‌ بین‌، اهل‌ عمل‌، متعهد، با استقامت‌، ثابت‌ قدم‌، با پشتکار، پی‌ گیر و به‌شدت‌ محتاط هستند و برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ آنقدر پافشاری‌ وسماجت‌ به‌ خرج‌ می‌دهند که‌ به‌ نتیجه‌ مطلوب‌ برسند. از آنجایی‌ که‌ آنها زحمت‌ کش‌و قابل‌ اعتماد هستند، تقریبا در هر حرفه‌ای‌ که‌ عهده‌دار می‌شوند، موفق‌ و سربلند ازآن‌ بیرون‌ می‌آیند. آنها به‌ راحتی‌ تمام‌ طرح‌ها و برنامه‌های‌ نیمه‌ تمام‌ را با موفقیت‌ به‌پایان‌ می‌رسانند و آن‌ چنان‌ لیاقتی‌ از خود نشان‌ می‌دهند که‌ در هر محلی‌ ستون‌ ومحور اصلی‌ به‌ شمار می‌آیند.

متولدین‌ دی‌ ماه‌ مدیرانی‌ مصمم‌، مدبر، مبتکر و چاره‌ جو هستند و نه‌ تنها برای‌خودشان‌ بلکه‌ برای‌ دیگران‌ نیز معیارهای‌ بالایی‌ را در نظر می‌گیرند. از آنجایی‌ که‌افرادی‌ صادق‌، راستگو و درستکار هستند، حتی‌ به‌ انتقاد از خود می‌پردازند و درجهت‌ رفع‌ عیوب‌ خود تلاش‌ زیادی‌ از خود نشان‌ می‌دهند و به‌ شدت‌ انضباط و نظم‌را رعایت‌ می‌کنند. آنها با شیوه‌ای‌ منظم‌، با قاعده‌، جدی‌ و سرسختانه‌ بر علیه‌مشکلات‌ شخصی‌ خویش‌ می‌جنگند و برای‌ رسیدن‌ به‌ خواسته‌های‌ خود حتی‌ گاهی‌خانواده‌ خویش‌ را فدا می‌کنند و هنگامی‌ که‌ همه‌ دست‌ از تلاش‌ کشیده‌اند و ناامیدشده‌اند، آنها تمام‌ جد و جهد خویش‌ را به‌ کار می‌گیرند تا موفق‌ شوند. در واقع‌، زمانی‌که‌ لازمه‌ تحقق‌ یک‌ پروژه‌ توانایی‌ عملی‌ به‌ همراه‌ بلند پروازی‌ و جاه‌طلبی‌ است‌،وجود متولدین‌ دی‌ ماه‌ ضروری‌ می‌شود و همه‌ خواهان‌ استخدام‌ و به‌ کار گماردن‌ آنهاهستند. آنها مدت‌ها وقت‌ می‌گذارند تا به‌ دقت‌ و محتاطانه‌ نقشه‌ای‌ بکشند تا به‌خواسته‌های‌ بلند پروازانه‌ خویش‌ برسند (که‌ اغلب‌ نیز به‌ ثروتمند شدن‌ می‌انجامد).اگرچه‌ آنها خسیس‌ نیستند، ولی‌ می‌توان‌ به‌ آنها لقب‌ مقتصد و حسابگر داد، چون‌قادرند با حداقل‌ تلاش‌ و پول‌ به‌ نتایج‌ بزرگ‌ و عالی‌ برسند و با وجود توانایی‌ سازمان‌دهی‌ عالی‌ می‌توانند به‌ راحتی‌ و به‌ طور خود جوش‌ روی‌ چند پروژه‌ همزمان‌ کارکنند.

آنها احترام‌ خاصی‌ برای‌ قدرتمندان‌ قائلند ولی‌ اگر به‌ درجات‌ بالا برسند امکان‌ نداردکه‌ به‌ نقطه‌ نظرات‌ دیگران‌ گوش‌ فرا دهند. از آنجایی‌ که‌ خودشان‌ به‌ شدت‌ منضبطهستند، توقع‌ دارند که‌ زیر دستانشان‌ نیز به‌ همان‌ اندازه‌ نظم‌ و ترتیب‌ را رعایت‌ کنند وخویشتن‌ دار باشند و می‌خواهد هر وظیفه‌ای‌ را که‌ به‌ آنها محول‌ می‌کنند، به‌ بهترین‌نحو انجامش‌ دهند. با وجود این‌ خودشان‌ نیز در کار پر زحمت‌ و منصف‌ هستند. ازآنجایی‌ که‌ به‌ شدت‌ محافظه‌ کار، خوددار، درون‌ گرا و تودار هستند، در میان‌همکارانشان‌ از محبوبیت‌ زیادی‌ برخوردار نیستند. آنها به‌ سنت‌ بیش‌ از نوآوری‌ بهامی‌دهند، حتی‌ اگر نوآوری‌ ارزشمندتر باشد. آنها تا حدودی‌ خشک‌ هستند و گهگاهی‌نیز به‌ شدت‌ بدبین‌، افسرده‌ و ناراحت‌ به‌ نظر می‌آیند و اصلا قادر نیستند آن‌خصوصیات‌ را از دید دیگران‌ پنهان‌ سازند. به‌ ویژه‌ زمانی‌ که‌ در کاری‌ شکست‌بخورند، به‌ شدت‌ افسرده‌ می‌شوند و سرخوشی‌ ذاتی‌ آنها یکباره‌ تبدیل‌ به‌ غم‌ و اندوه‌می‌شود و اگر این‌ حالت‌ مدت‌ زیادی‌ ادامه‌ پیدا کند، آنها درمانده‌ شده‌ و محتاج‌ کمک‌می‌شوند. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز لازم‌ است‌ که‌ ساعت‌های‌ زیادی‌ را به‌ تعمق‌ و تجدید قوااختصاص‌ دهند تا آن‌ احساسات‌ و عواطف‌ درونی‌ را مهار نمایند.

عده‌ اندکی‌ از متولدین‌ دی‌ ماه‌ دچار تغییرات‌ شدید حالات‌ روحی‌ و خلق‌ و خومی‌شوند که‌ در نتیجه‌ لقب‌ ناشایست‌ ناپایدار را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. اگرچه‌ درظاهر به‌ نظر خوددار و آرام‌ می‌رسند ولی‌ می‌توانند به‌ طرز حیرت‌ آور و ناگهانی‌ شوخ‌و بذله‌گو شوند.

دیگر ویژگی‌ غیر منتظره‌ در برخی‌ از متولدین‌ دی‌ ماه‌ علاقه‌ای‌ شدید علوم‌ مکنونه‌است‌ که‌ علیرغم‌ ذهن‌ شکاکشان‌ به‌ آن‌ اصرار می‌ورزند.

آنها دارای‌ نیروی‌ عقلانی‌ خیلی‌ موشکاف‌، باریک‌ اندیش‌، هوشمندانه‌ و نکته‌ سنج‌هستند. آنها عمیق‌ فکر می‌کنند و همواره‌ در حال‌ بررسی‌ و سبک‌ و سنگین‌ کردن‌ تمام‌احتمالات‌ قبل‌ از تصمیم‌گیری‌ هستند تا انتخابی‌ سالم‌ و ایمن‌ صورت‌ دهند. آنهادارای‌ حافظه‌ای‌ قوی‌ و عالی‌ هستند و علاقه‌ای‌ سیری‌ناپذیر برای‌ کسب‌ دانش‌ دارند.آنها افرادی‌ منطقی‌، معقول‌، تیزهوش‌ و فهمیده‌ هستند و از تمرکز حواس‌ خوبی‌برخوردارند و در مباحثات‌ و مناظرات‌ هیچ‌ گاه‌ از کسی‌ کم‌ نمی‌آورند.

آنها با منطق‌ قوی‌ و خاص‌ خودشان‌ با زیرکی‌ دشمنانشان‌ را مغلوب‌ می‌کنند و آنها رامات‌ و متحیر به‌ جای‌ می‌گذارند. آنها در ارتباطات‌ شخصی‌ خویش‌ اکثر اوقات‌معذب‌ و ناراحت‌ هستند، اگرچه‌ در ظاهر آن‌ را بروز نمی‌دهند. اگرچه‌ تا حد زیادی‌خود محور محسوب‌ می‌شوند ولی‌ به‌ افراط نمی‌روند و با افرادی‌ که‌ آنها را خوب‌نمی‌شناسند، زیاد گرم‌ نمی‌گیرند و محتاط عمل‌ می‌کنند. از آنجایی‌ که‌ در کار دیگران‌دخالت‌ نمی‌کنند، دوست‌ ندارند دیگران‌ نیز در کارشان‌ مداخله‌ نمایند. در مواجهه‌ باآشنایی‌های‌ اتفاقی‌ با سیاست‌ و با ملاحظه‌ عمل‌ می‌کنند، دوستان‌ اندکی‌ دارند ولی‌نسبت‌ به‌ آنها به‌ شدت‌ وفادارند و به‌ راحتی‌ می‌توانند به‌ دشمنانی‌ سرسخت‌ و مقتدرتبدیل‌ شوند. قبل‌ از تصمیم‌گیری‌ برای‌ ازدواج‌ و دل‌ بستن‌ جوانب‌ امر را خوب‌بررسی‌ می‌کنند و در حقیقت‌ آرام‌ آرام‌ و با احتیاط راه‌ علاقه‌ و دلبستگی‌ را طی‌می‌کنند.

اگرچه‌ بعد از ازدواج‌ تا حدودی‌ حسود می‌شوند ولی‌ نسبت‌ به‌ همسرانشان‌ به‌ شدت‌وفادارند. درواقع‌ آنها به‌ خاطر این‌ ازدواج‌ می‌کنند که‌ همه‌ روزی‌ باید دست‌ به‌ این‌عمل‌ بزنند و در نتیجه‌ کمتر با شکست‌ مواجه‌ می‌شوند.

هر حرفه‌ای‌ که‌ در آن‌ مجبور به‌ سر و کله‌ زدن‌ با ارقام‌، ریاضیات‌ و پول‌ شوند،برایشان‌ جذاب‌ محسوب‌ می‌شود و به‌ شدت‌ به‌ موسیقی‌ علاقمندند. آنها می‌تواننداقتصاددان‌، کارشناس‌ امور مالی‌، سرمایه‌ گذار، بانکدار، دلال‌، مدیر، مجری‌ وگرداننده‌ آژانس‌ املاک‌ باشند. هم‌ چنین‌ به‌ عنوان‌ دیوان‌ سالار و یا کارمند خشک‌ ومقرراتی‌ دست‌ همه‌ را از پشت‌ می‌بندند. از آنجایی‌ که‌ به‌ استدلال‌، مباحثه‌ و برنامه‌ریزیهای‌ طولانی‌ مدت‌ علاقمندند می‌توانند سیاستمداران‌ خوبی‌ از کار در آیند. نیز،معلمانی‌ فوق‌ العاده‌ هستند، به‌ خصوص‌ زمانی‌ که‌ قدرت‌ کنترل‌ و سازمان‌ دهی‌ به‌ آنهاداده‌ شود و مجبور نباشند تا با دیگر کارمندان‌ سرو کله‌ بزنند. آنها دانشمند، مهندس‌،کشاورز و مهندس‌ ساختمانی‌ موفقی‌ می‌توانند باشند و هم‌ چنین‌ به‌ علت‌ دارا بودن‌سرعت‌ انتقال‌ و شوخ‌ طبعی‌ که‌ خصیصه خاص‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌است‌، در برنامه‌های‌تفریحی‌ و سرگرم‌ کننده‌ نیز موفق‌ هستند.

 

مسائل عاطفی متولدین دی ماه(زن و مرد)

 

متولدین دی ماه اهل دلربایی نیست وبه عشق با یک دید جدی نگاه می کند او می خواهد شریک زندگی اش به اوتعلق داشته باشد وخودش نیز درجستجوی آزادی نیست بلکه درست برعکس اسن است می تواند خیلی حسود بشود مردان متولد دی به زنانی احتیاج دارن که تمام مهارتهای یک خانم خانه دار را داشته باشد ودعین حال درجمع دوستان به اعتبار آنها بیفزایند زنهای متولد دی از مردان قوی خوششان می آید لیکن میل دارند خودشان رااز آنها قوی ترببینند بررسی روابط عاطفی متولدین دی ماهی با سایر ماههای سال راهنمای خوبی برای آگاهی به چگونگی تفاهمها یا عدم تفاهمهای موجود بین متولدین دهمین ماه سال باسایرین می باشد.

 

بیماری‌ها و مشکلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌:

صورت‌ فلکی‌ جدی‌ بر زانوان‌، استخوانها و پوست‌ حکومت‌ می‌کند، در نتیجه‌متولدین‌ دی‌ ماه‌ مستعد شکستگی‌ استخوان‌، رگ‌ به‌ رگ‌ شدگی‌ و پیچ‌ خوردگی‌ زانو ودیگر مشکلات‌ پا هستند. انواع‌ بیماری‌های‌ پوستی‌ از جوش‌ و بثورات‌ جلدی‌ وکورک‌ گرفته‌ تا جذام‌ (در کشورهای‌ که‌ این‌ بیماری‌ شایع‌ است‌) آنها را تهدید می‌کنند.هم‌ چنین‌ از آنجایی‌ که‌ گرایش‌ به‌ سمت‌ نگرانی‌، دلشوره‌ و سرکوب‌ کردن‌ و فروخوردن‌ عواطف‌ و احساسات‌ درونی‌ شان‌ را دارند، خطر ابتلا به‌ دل‌ شوره‌ وناراحتی‌های‌ گوارشی‌ برایشان‌ وجود دارد. گفته‌ می‌شود که‌ در خطر معرض‌ ابتلا به‌ کم‌خونی‌، ناراحتی‌ که‌، زکام‌، ناشنوایی‌، روماتیسم‌ و راشی‌ تیسم‌ نیز هستند.

علاقمندیها: افراد مطمئن‌ و حرفهای‌ جدی‌، مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌ای‌، دانستن‌اصل‌ مطلب‌ برای‌ مباحثه‌ و مذاکره‌، تأسیسات‌ محکم‌ و استوار، هدف‌ و اراده‌.

بیزاریها: طرح‌ها و پروژه‌های‌ حساب‌ نشده‌ و نامرتب‌، خیال‌پردازی‌ و رؤیا بافی‌،مشاغل‌ و کارهای‌ بیهوده‌ و بی‌سرانجام‌، اعمال‌ شرم‌ آور، استهزاء و تمسخر.

 

مشکلات‌ احتمالی‌ که‌ ممکن‌ است‌ سر راهشان‌ قد علم‌ کنند و شیوه‌صحیح‌ برخورد با آنها:

هر کسی‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی‌ دارد و زمانی‌ که‌ این‌ خصلت‌هاسرکوب‌ و یا فرو خورده‌ شوند، یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشکلاتی‌ می‌شوند.توصیه‌ ما این‌ است‌ که‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ کار ببندید و از مواجهه‌ با نتایج‌ عالی‌ آن‌شگفت‌ زده‌ شوید:
مشکل‌: احساس‌ می‌کنید که‌ اطرافیان‌ از شما و ذات‌ خوبتان‌ سوء استفاده‌ می‌کنند.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ ایجاد کمی‌ تغییر و تحول‌ را در اطرافتان‌ در نظر بگیرید و دربیان‌ خواسته‌هایتان‌ بیشتر محتاط باشید.
مشکل‌: ناخواسته‌ کاری‌ می‌کنید که‌ مردم‌ از شما رویگردان‌ شوند.
راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ که‌ حرفها و اعمالی‌ را که‌ اخیرا بر کرسی‌ نشانده‌اید، دوباره‌بررسی‌ نمایید و عاقلانه‌تر انتخاب‌ کنید.
مشکل‌: همکارانتان‌ مایل‌ به‌ تشریک‌ مساعی‌ یا کار در کنار شما نیستند.
راه‌ حل‌: با این‌ که‌ از قدرت‌ خوبی‌ در محل‌ کار برخوردار هستید، بهتر است‌ زمانی‌که‌ در کنار همکاران‌ دیگر پا به‌ پا کار می‌کنید، این‌ چنین‌ عمل‌ ننمایید.
مشکل‌: گاهی‌ اوقات‌ احساس‌ می‌کنید بیش‌ از حد خسته‌ شده‌اید و نمی‌توانیدپروژه‌هایی‌ را که‌ در دست‌ دارید، به‌ پایان‌ برسانید.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ سعی‌ نکنید تا چندین‌ پروژه‌ را هم‌ زمان‌ در دست‌ بگیرید وطوری‌ برنامه‌ ریزی‌ کنید که‌ فرصت‌ استراحت‌ داشته‌ باشید تا آرامش‌ خاطر بیابید.

 

چگونه یک متولد دی می تواند در زندگی عاطفی خود به شادی دست یابد

 

شما درزندگی بیش از هر چیز احتیاج به عشق وتفاهم دارید . شما یک زندگی نسبتا” تنهایی راکه طبیعت شما به آن گرایش دارد می گذرانید . این زندگی بایستی به وسیله یک مصاحبت خوب شاد وروشن شود درعشق شما موجودی فعال پیشرو و سرگرم کننده هستید بدون عشق اکثرا” افسرده وبدخلق می باشید . سیاره هادی شما ساترن باعث می شود که عشق کمی دیر درزندگی شما وارد شود ویا اینکه محضورات وموانعی درسرراه انجام گرفتن آن بوجود می آورد . شما بایستی خیلی مراقب باشید که کسی را که قبلا نامزد شده ویا ازدواج کرده جلب نکنید ویا خودتان عاشق چنین کسی نشوید . فقط بعد از اینکه مدتی از آشنایی تان با کسی گذشت عشق به قلبتان راه می یابد یعنی درواقع احتیاج بقدری زمان دارید . احتمال اینکه شما چنین شخصی را درزندگی روزمره خود پیدا کنید زیاد است . مثلا از طریق یک دوست یا درامور شغلی وکار بندرت شانسی برای آشناییهای غیر معمول دارید زیرا ماه تولد شما برای این قبیل رویدادها زیادی عادی می باشد .
شماازنظر جنس مخالف جذابیت دارید . همچنین لبخند همیشگی شما شوخ طبیعی وروح خوش مشربی همراه با دوستی خوب درک کردن شما رابرای دیگران آسانتر می کند وبه همین ترتیب می توان گفت که کنار آمدن با شما نسبتا آسان است . شما مشکلات عاطفی اندکی دارید وازنظر روحی پیچیده نیستید ولی با کسی که نوعا کمی پیچیده باشد سازش بهتری دارید .گرچه شما محیط خانگی را دوست دارید لیکن این موضوع اهمیتی راکه ممکن است برای دیگران داشته باشد برای شما ندارد.
موجودی نسبتا” اجتماعی هستید ودوست دارید بیرون بروید . باید مراقب مزاحمتهایی که ممکن است از طریق انتخاب خویشاوندان برایتان پیش بیاید باشید . همچنین بایستی مواظب خودتان باشید زیرا این آمادگی را دارید که دربسیاری از موقعیتهاسلطه جو بشوید درمورد راه وروش خو د اصرار بورزید واین حق وامتیاز رابرای همسر خودتان قایل نشوید که او هم عقاید خاص خودش را داشته باشد . بدبختانه شما اکثرا کسی راجلب می کنید که تمایل به دلربایی دارد وبه جستجوی توجه دیگران است . شما بسیار مستعد این هستید که با این خشم وغضبی که یک اختلاف کوچک رابه یک مسئله بزرگ تبدیل می کند . طبیعت شما ایجاب می کند که یاد بگیرید درک وهمدردی داشته ودر عشق از خود گذشتگیهایی نشان بدهید اگر این موضوع را بپذیرید شانسهای شما برای یافتن خوشبختی درعشق بسیار زیاد است واگر دروهله اول موفق نیستید بایستی کوشش خود را ادامه دهید تا کسی را بیابید که از همه جهت متناسب شما باشد .

سیاره‌ حاکم‌ بر شما کیوان‌ (زحل‌) است‌.

فاصله‌ متوسط از خورشید۹/۵۵۵
دور گردش‌ نجومی‌ از کانون‌ (بر حسب‌ سال‌)۲۹/۴۶
شعاع‌ استوایی‌ (بر حسب‌ کیلومتر)۶۰۲۶۸
شعاع‌ قطبی‌ (برحسب‌ کیلومتر)۵۴۳۶۰
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (بر حسب‌ ساعت‌)۱۰/۶۶
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ کانون‌ (بر حسب‌ درجه‌)۲۶/۷۳
تعداد ماهواره‌های‌ مشاهده‌ شده‌۱۸

 

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (دی‌):

حیوانی‌ که‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، یک‌ بز زیباست‌. این‌ حیوانی‌ است‌ که‌ ازپاهایی‌ محکم‌ برخوردار است‌ و وزنش‌ به‌ طور متوسط به‌ ۷۵ تا ۱۵۰ کیلوگرم‌ و قدش‌به‌ ۸۷/۵ تا ۹۷/۵ سانتیمتر می‌رسد. از آنجایی‌ که‌ دارای‌ سم‌ها و ساق‌ هایی‌ محکم‌است‌، لیز نمی‌خورد و در فن‌ گرفتن‌ مهارت‌ خاصی‌ دارد و بسیار چالاک‌ و فرز است‌.این‌ حیوان‌ دارای‌ کله‌ای‌ کوچک‌ و شاخ‌ هایی‌ باریک‌ و سیاه‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ یک‌انحناء و خمیدگی‌ به‌ سمت‌ پشت‌ به‌ طول‌ ۲۰/۵ تا ۲۲/۵ سانتیمتر رسیده‌ است‌. این‌بز سفید است‌.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ «قهوه‌ای‌ و اکثر رنگ‌های‌ سیر و تیره‌»است‌.

سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ سنگ‌ سلیمانی‌ (سنگ‌ بابا قوری‌) سیاه‌است‌. این‌ سنگ‌ گونه‌ای‌ از عقیق‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ نوارهایی‌ موازی‌ و یک‌ در میان‌سیاه‌ و سفید شناخته‌ شده‌ است‌. از این‌ سنگ‌ برای‌ تراشیدن‌ و کنده‌ کاری‌ نگین‌های‌نقش‌ برجسته‌ استفاده‌ می‌شود (یک‌ نقش‌ در لایه‌ سفید که‌ نقشی‌ برجسته‌ در مقابل‌لایه‌ سیاه‌ قرار می‌گیرد). اگر جای‌ لایه‌ سفید با لایه‌ای‌ رنگی‌ عوض‌ شود، آن‌ وقت‌ این‌عقیق‌ نام‌های‌ متفاوت‌ دیگری‌ می‌گیرد، مثلا اگر قرمز باشد نام‌ عقیق‌ یمانی‌ (عقیق‌) رامی‌گیرد. عقیق‌ها همیشه‌ به‌ رنگ‌ سیاه‌ در نمی‌آیند مگر آن‌ که‌ نام‌ سنگ‌ سلیمانی‌(باباقوری‌) را داشته‌ باشند. (عقیق‌ به‌ کرات‌ به‌ رنگ‌های‌ قرمز، سبز، آبی‌ و غیره‌درآمده‌ است‌).

 

چگونه می توانید یک مرد متولد دی را جلب کرده و خشنود سازید

عامل اسرار آمیزبودن نقش عمده ای درزندگی همسر دی ماهی شما بازی می کند برای بدست آوردن ونگهداشتن اونقابی از اسرار آمیز بودن به چهره خود بزنید حتی کمی کناره جویی مفید است زیرا او ترجیج می دهد تعقیب کند تا تعقیب شو دسعی کنید بدست آوردن ونگهداشتنتان برای او کمی مشکل باشد کمی کشمکش گاه به گاه عاشقانه بیش از اینکه مضر باشد کمک می کند بشرطی که زیاد آن را کش ندهید . به زبان دیگر سعی کنید دستیابی به شما برایش مشکل باشد ولی کاملا خارج از دسترس نباشید .زمانی که محبت او بر انگیخته شد معمولا دایمی خواهد بود البته دراو این آمادگیهم هست که درزمان واحد بیش از یک زن در زندگی اش باشد وآن را چنان مخفی نگاه می دارد که شما ممکن است هرگز واقعیت رادرباره گذشته یا حتی زمان حاضر زندگی او کشف نکنید .
ماه دی قسمت تاریک وتقریبا بدخلق منطقه البروج رانشان می دهد بنابراین انتظار نداشته باشید که اوچندان تحت تاثیر شوخی قرار بگیرد .بیشتر احتمال دارد که بدخلق درون گراوفوق العاده محتاط باشد ومانند یک صخره یخ بیشترین قسمت طبیعت او در زیر ظاهرش نهفته است . او یک مرد زیرک وهوشیار دنیای کسب وکار است ودلش می خواهد شما بخوبی درمورد موضوعات مالی وآنچه دردنیای کسب وکار جریان دارد آگاه ومسئول باشید اگرشما با زمان پیش بروید کتابهای مهم واساسی ومجلات رامطالعه کنید به اندازه کافی مواد ومصالح لازم برای گفتگوبا او دارید که بتوانید توجهش را حفظ کنید واحترامش را جلب نمایید . چون او موجودی اهل عمل است از اتلاف وقت خشمگین می شود اگر شما یک برنامه خوب ومخصوص برای کارهای خود تهیره دیده وبه آن پای بند باشید او شما را تحسین خواهد کرد یک علاقه خالصانه از طرف شما بری موضوعات روشنفکرانه وهنر موسیقی او راخوشنود خواهد ساخت او بطرزی ما فوق عادی درمورد خانواده خود وفادار واحساساتی است هرنوع عدم علاقه ای راکه نسبت به افراد نزدیکش ممکن است داشته باشید بهتر است بدون بحث وگفتگو به کناری بگذارید اگر به مسایل زیر توجه کنید همیشه میتوانید برای قسمت عملی طبیعت او جذابیت داشته باشید : درهر بحثی دلایل عملی برای توجیه موقعیت خود ارائه دهید اوارزش آنها را بدون هیچ عداوت وبی عدالتی قبول خواهد کرد .

چگونه می توانید یک زن متولد دی را جلب کرده و خشنود سازید

ماه دی بوسیله سیاره ساترن هدایت می شود : سیاره سدها وموانع محبوب دی ماهی شما موجودی است پیچیده ودرکش مشکل است . او قلبا” آرام وجدی است . شمانباید سعی کنید دراولین ملاقات علاقه وتوجه خودرابه او تحمیل کنید اگر دروهله اول به نظر کله شق وگریزان آمد ناامید نشوید زیرا او این ماسک را به مردمی نشان می دهد که هنوز آنها را به درون قلعه خوداری خود نپذیرفته است . دوران آشنایی شمما بایستی طولانی تر از حد معمول باشد زیرااو زمان زیادی لازم دارد تا در مورد مسایل حیاتی بتواند تصمیمش رابگیرد ولی البته درطبیعت او بی تصمیمی نیست . او یا شما رازیاد دوست دارد ویا اصلا دوست ندارد زمانیکه عشق او رابدست آوردید متوجه می شوید که موجودی است آرام صبور وبسیا ربخشنده معمولا اهل موسیقی استعداد هنر ی وخلاقیت است درمورد چیزهایی که ازآنها لذت می برد توجه نشان بدهید بهترین راه ترتیبدادن یک مسافرت است یک رانندگی طولانی به یک سفر باقایق یا یک سفر تفریحی به یک نقطه زیبا و خوش منظره گرچه اومیتواند از نظر اجتماعی با دیگران بیامیزد وتوسط دیگران تحسین هم می شود لیکن چیزی که بیش ازهمه دوست دراد این است که با شخص مورد علاقه خود تنها باشد شما اورا موجودی ایده آلیست خواهید یافت وبایستی به درک واحساس لطیف او درعشق احترام بگذارید او درمقابل رفتار غیر عادی رودرهم می کشد وازرسوم مدرنی مانند عشق آزاد ازدواج مصلحتی وطلاق آسان خشمگین می گردد . او عاشق خانه وزندگی است بچه ها رادوست دارد وتمایل به سرگرمیهایی دارد که غرایز مربوط به خانه وزندگی را ارضاکرده وگسترش میدهد .صفات دیگر اوخانه داری صرفه جویی ومحافظه کاری است وقتی شمارادوستدارد آماده پذیرفتن راهنماییهای شماست بنابراین نقشه های خودتان ار درمورد ازدواج با شجاعت واعتمادبه نفس برنامه ریزی کنید . البته یک
حالت تهاجم ومصمم در طبیعت او وجود دارد که ممکن است منجر به برخوردهایی برسر مسایل جزیی بشود بنابریان به چیزهایی که دوست دارد یا دوست ندارد توجه کنید وبه تمایلات او احترام بگذارید بدینوسیله می توانید دعواها وپرخاشها را دفع کنید .

منبع: http://mehrmihan.ir/astrology-january/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b