گزارش کار سنتز استوفنون اکسیم
header
آموزش کف پوش سه بعدی

گزارش کار سنتز استوفنون اکسیم

 acetophenone-oxime-synthesis-report

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

                                                                                                                 

اعضای گروه:

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
مسعود محمدی ۹۱۷۴۹۱۳۶۰
حامد موءمن الوار ۹۱۷۴۹۱۵۰۵

 

 

تاریخ انجام آزمایش:   ۱۱//۱۳۹۲       ساعت:

 

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلام

 

 

نام استاد: دکتر نیک سرشت

مسئول آزمایشگاه:خانم عرفانی

 

شماره آزمایش:۱

عنوان آزمایش :  تهیه استو فنون اکسیم.

هدف آزمایش :بررسی و تهیه استو فنون اکسیم.

 

 

وسایل مور نیاز:

اسم وسیله شکل وسیله
 

 

چراغ الکلی.و یا چراغ بونزن.و یا هیتر

 

 

 

بشر

ترازو
اسپاتول
استوانه مدرج(مزور)
ارلن مایر

 

 

مواد مورد نیاز:

۱ آب
۲ اتانول
۳ استوفنون
۴ هیدروکسی آمین هیدرو کلرید
۵ سدیم استات

 

تئوری آزمایش :

به آمونیاک و مشتقات آن آمین می گویند.A(-NH2 , R-NH2)   

 

                            نوع اول: R-NH2    

آمین ها               نوع دوم: R2-NH     دارای قدرت بازی بدلیل دارا بودن جذب الکترون آزاد.

                 نوع سوم: R3-N    

 

واکنش آمین ها با آلدهید ها و کتونها:

تهیه اکسیم:

اکسیم

از آمونیاک و مشتقات آن برای شناسایی آلدهید ها و کتونها استفاده می شود.

مزایای اکسیم:

برای شناسایی آلدهید و کتون ها بکار میرود

در پزشکی به عنوان پاد زهر استفاده می شود.

به عنوان شیرین کننده مصنوعی استفاده می شود.

برای خالص سازی ترکیبات کربونیل استفاده می شود.

 

 

شرح آزمایش:

در یک نومنه آزمایش(ارلن مایر) ۱۵ میلی لیتر آب و ۵ میلی لیتر اتانول ریخته ودر نمونه دیگر ۲ میلی لیتر استو فنون و ۲گرم هیدروکسی آمین هیدرو کلرید . و دو گرم سدیم استات ریخته و سپس نمونه هارا مخلوط میکنیم.و بمدت ۱۰ دقیقه در حمام آب گرم حرارت می دهیم. و سپس با استفاده از حمام آب یخ آنرا سرد میکنیم.تا بلور اکسیم تشکیل شود.

{بلور های قهوه ای(نیم ساعت طول می کشد) تا بلور قهوه ای یا خاکستری تشکیل شود).در صورت تشکیل نشدن بلور برای تسهیل روند تشکیل بلور ته ظرف را با هم زن خراش میدهیم.

acetophenone-oxime-synthesis-report

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b