20 مدل طراحی ناخن برای بهار و تابستان 2017-96 + مدل لاک ناخن دخترانه 2017
header

مبلیما خرید مبل

۲۰ مدل طراحی ناخن برای بهار و تابستان ۲۰۱۷-۹۶ + مدل لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۷

۲۰ مدل طراحی ناخن برای بهار و تابستان ۲۰۱۷-۹۶ + مدل لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۷

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن با طعم بستنی

این نوع مانیکور زیبای ناخن با طرح بستنی به قدری لذت بخش خواهد بود که شما دوست دارید آن را بخورید…علاوه براین این نوع طرحی در دراز مدت برای شما کسل کننده و یکنواخت نخواهد بود…

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن روز آفتابی

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

طراحی ناخن به سبک آن روی سکه

قسمت بالایی ناخن هایتان تنها جایی نیست که شما می توانید آن را طراحی کنید بلکه شما می توانید پشت ناخن هایتان را هم لاک بزنید. یک لاک با رنگ سرد و طبیعی برای روی ناخن هایتان انتخاب کنید و سپس از یک لاک نارنجی روشن برای قسمت زیر ناخن ها استفاده نمایید…

در این نوع طراحی شما هر دو طرف ناخن هایتان را لاک می زنید…

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخنی که ناخن های شما را کشیده تر نشان خواهد داد…

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

طراحی ناخن زیگ زاگ و چهارخانه

چرا همیشه باید از یک الگوی تکراری استفاده کنیم در حالی که می توانیم مثلا از سه الگو استفاده کنیم یا چرا باید از یک رنگ لاک به جای ۵ رنگ لاک استفاده کنیم؟!!! در طراحی ناخن هایتان از ایده های جدید و متنوع استفاده کنید…

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

طراحی تکه های هندسی

این نوع طراحی ناخن ، یک طراحی هندسی مدرن به شمار می رود…

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی مواج ناخن ها

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی مثلثی با چهار رنگ تابستانی

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن راه راه

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به شکل سفر جاده ای

با استفاده از این طراحی شما می توانید نقشه جاهایی را که دوست دارید برای مسافرت به آنحا بروید را روی ناخن هایتان طراحی کنید…و اصلا نگران ظاهر پیچیده این طراحی نباشید! شما به راحتی از پس آن برخواهید آمد…

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به شکل قاچ هندوانه

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به شکل ستاره های رنگی

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن با زمینه آبی و طرح نخل بنفش

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به شکل موز

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به شکل چهارخانه

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن ساحلی 

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن قمر دریایی

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶

طراحی ناخن به رنگ مرکبات تابستانی

24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer

 شیک ترین مدل ناخن ۲۰۱۷ ، طراحی ناخن ۲۰۱۷ ، مدل لاک ناخن ۲۰۱۷ – ۹۶ ، مدل ناخن , خفن ترین مدل های لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ،  طراحی ناخن با لاک های متالیک ، طراحی ناخن تابستان ۹۶ ، مانیکور ناخن ، پدیکور ناخن ، آموزش مانیکور و پدیکور ناخن ، طراحی ناخن فانتزی ۲۰۱۷ -۹۶


منبع:http://mehrmihan.ir/24-nail-designs-that-are-so-perfect-for-summer/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b