13مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش هاي درماني
header
آموزش کف پوش سه بعدی

۱۳مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش هاي درماني

۱۳مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش هاي درماني

۱۳مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش هاي درماني كه بشر در طی تحول نظام های دانایی خویش ،روش هاي انرژی – مبنای گوناگونی برای حفظ و ارتقاء سلامت خود و دیگران به کارگرفته است .

 

13مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش هاي درماني

 

۱۳مورد از عجيب ترين و متفاوت ترين روش های درماني عبارتند از :

ریکی :

شیوه ی دیگر از فنون انرژی پزشکی غیرمستقیم که از طریق گشوده شدن مسیرهای انرژی حیاتی در فرد عمل میکند و موجب تغییر دروضع سلامت از طریق ارتباط تماسی ،غیرتماسی یا از راه دور می شود.

طب سوزنی :

بخشی از نظام پزشکی سنتی چین،که باتحریک نقاطی از بدن توسط سوزن هایی باریک ،انرژی آن نقطه و در نتیجه مدار انرژی عضومربوطه را فعال می سازد تا سلامت برقرار گردد.

طب فشاری:

مشابه طب سوزنی است با این تفاوت که انگشت ها برای تحریک نقاط به کار می رود.

چی کونگ:

پرورش انرژی درونی ،یک تمرین خود –درمانی بری کمک به نگهداری جریان کی در بدن و تسهیل ارتباط بدن،ذهن و روح،همچنین توسط درمانگران این سبک برای کمک به شفای دیگران به کار می رود.

تای چی:

یک سری از حرکات فیزیکی نرم برای تحریک ساخت وگردش انرژی در جهت ارتقاءسلامت و شفایابی.

آیکی دو:

هنر نظامی ژاپن که کی (چی) را تقویت می کند . نوآموزان در حالی که هنر دفاع شخصی را می آموزند،از پدیده های ذهن-بدنی آگاه می گردند و توانایی کنترل جریان های انرژی رامی یابند.

یوگا:

نگرش فلسفی،روان شناختی و تمریناتی که تعادل ذهن،بدن وروح را تامین می نماید.یوگایکی از جامع ترین نظام های کل نگر است که برای تمام سطوح جسمانی ،روانی ،انرژي يابی و معنوی تمرینات و دستور العمل هایی دارد .

قطبش درمانی :

درمانی لمسی برای تعادل جریان میان قطب های مثبت و منفی بدن است .

لمس درمانی :

فن انرژی پزشکی غیرمستقیم که از قراردادن دست ها نزدیک بدن،که اغلب توسط پرستاران انجام می گیرد و از طریق هدایت انرژی های جهانی به میدانهای زیستی بیمار،عمل می کند.

لمس شفابخشی:

فنی که توسط پرستاران ابداع شد و شامل مولفه های لمس درمانی است ،اما همچنین تماس جسمانی مستقیم نیز با بیمار دارد.

هومیوپاتی :

استفاده از محلول های بسیار رقیق که از طریق انتقال انرژی ماده ی درمانی به آب و تغییرشکل بلورینه گی آب،بر سلامت فرد اثر می گذارد.

رنگ، صدا، نور و رایحه درمانی:

درمان بر پایه ی کاربرد ارتعاش های گوناگون از رنگ،نور یا صدا برای برقراری تعادل است موسیقی درمانی یکی ازاین شیوه هاست .

دعادرمانی :

شیوه یی از شفای معنوی که فرد،مستقل از هر مذهب خاصی از طریق ذهن اش با جهان مرتبط می شود و ازاین طریق خواست او عملی می شود.

تمرکز در روانشناسي


تمرکز در روانشناسي تمركز در روانشناسي : شما بیشتر به موضوعات خوب فکر می‌کنید یا موضوعات بد؟ مردم به ‌طور طبیعی عادت دارند به نتایج منفی فکر ‌کنند، نه مثبت. اغلب نتایج منفی نصیب افراد بدبین می‌شود. از طرف دیگر، برای مردم مثبت‌اندیش، اتفاقات خوب پی‌درپی رخ می‌دهد. این درست مانند زمانی است که یک اتومبیل قرمز می‌خرید و پس از آن اتومبیل‌های ...

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b