عکس نوشته آبان ماه به همراه متن جدید و زیبا 96
header
آموزش کف پوش سه بعدی

عکس نوشته آبان ماه به همراه متن جدید و زیبا ۹۶

عکس نوشته آبان ماه

آبان هشتمین ماه سال خورشیدی است و در گاه‌شماری رسمی ایران همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۲۱۷م سال آغاز شده و در روز ۲۴۶م سال پایان می‌یابد و دومین ماه فصل پاییز است.

 

چه کسی میگوید که غم آلوده وسرداست پاییز
یاکه یادآور درداست پاییز ،
دل من میداندکه درختان بلندعاشق پاییزند،
من واین جنگل نارنجی برگ
زاده ی آبــــــــــان همین پاییزیم
عاشق خنده پاییز به میلاد تنم
و چه زیباست که در این پاییز گل زیبای بهارت روید….

عکس نوشته آبان ماه

یه آبانی هر چقدر
کسی رو بیشتر دوست داشته باشه
زودتــــــر از دستش ناراحـــــت میشه

این حساسیت زیاد فقط از روی عشقه
پس به جای بحث کردن درکمون کنین …

 

عکس نوشته آبان ماه

عکس نوشته آبان ماه ۹۶

ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻼﮐﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ
” ﺁﺑﺎﻧﯽ ” ﺑﺎﺷﻪ!!!
ﺯﯾﺮﺍ …
ﺻﺪﺍﻗﺖ ….ﺁﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺬﺍﺏ …..ﺁﺑﺎﻧﯽ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ….ﺁﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ….. ﺁﺑﺎنی

عکس نوشته آبان ماه

 

وقتـــی بـــا یــه آبـــانی هستـــی…

همــه چیـــز فقـــط یــه بـــار بــرات اتفــاق میفتـــه…

یــه بــار دوستت داره…

یــه بــار دلـــش تنــگ میشــه…

یــه بــار هــوس میکنــه تــو رو تــو بغــل بگیــره…

اینــا تـــا وقتیــه کــه اذیتــش نکنــی…

اون خیلــی محکمــه واســه همیــنم هســت کــه…

یــه بــار دلــش میشکنــه…

“یــه بــار ســرد میشــه…”

یــه بــار میــره

عکس نوشته آبان ماه

عکس نوشته آبان ماه جدید

غـروره یه ابـــــ♥ـــــانـی مثـله ایمانِــش به
خداســتـــــ
نه میتونـی بِشکنیــش
نه برات میشکنتِــش
اینو هیــــــــــچ وقت فراموش نــکن …

عکس نوشته آبان ماه عکس نوشته آبان ماه

عکس نوشته آبان ماه زیبا

*آبـــــــــــانـیا* ایـنقـدر خوبن…
کــه بایـد..
زیـر لحـظـه هایی کـه باهاشـونی “کـاربن” بـزاری

عکس نوشته آبان ماه عکس نوشته آبان ماه عکس نوشته آبان ماه

عکس نوشته آبان ماه جذاب

آبانی را از چیزی نترسان چون نمیترسد
 آبانی رو از چیزی نلرزان چون نمیلرزد
 آبانی رو تهدید نکن چون از تهدید نمیهراسد
 آبانی را اذیت نکن چون انتقامی سخت در انتظار توست .

نه میترسد ، نه میلرزد ، نه میهراسد اگر اذیتش کنی تو را میگزد و انتقام میگیرد . آری این ها همه از مشخصات یک عقرب خطرناک است

عکس نوشته آبان ماه عکس نوشته آبان ماه عکس نوشته آبان ماه

عکس نوشته آبان ماه پروفایلی

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b