روح چیست؟
header
آموزش کف پوش سه بعدی

روح چیست؟

روح چیست؟

روح چیست؟روح اصطلاحی در علوم

روح چیست؟ دین و فلسفه راجع به همه موجودات است (نه فقط انسان و موجودات زنده از دیدگاه زیست‌شناسی) بسیاری از ادیان معتقدند که روح در مقابل جسم یعنی قسمت غیرمادی یک موجود است و هر موجود حداقل یک روح دارد. تعریف و ماهیت آن از نظر هر دین و فلسفه‌ای متفاوت است همهٔ ادیان و فلسفه‌ها معتقدند:

 

روح ماهیت معنایی و غیر مادی و مجرّد دارد. بر خلاف جسم یا بدن هر موجود حداقل یک روح حیاتی دارد روح قائم به خود است اغلب ادیان و فلسفه‌ ها معتقدند:

روح و بدن کاملاً از هم مستقل (قابل جدایی) هستند. روح حالت مادی و حس پذیر ندارد مثلاً نمی‌تواند دیده یا لمس شود

نمی‌توان حرکت روح را دید مثلاً نمی‌توان خروج روح از بدن را دید.

 

روح مخلوقی بی مانند در عالم موجودات است. یعنی هیچ موجود دیگری از جنس روح در جهان وجود ندارد روح اساس حیات یا زندگی احساس هشیاری و ادراک است نفس خود مجموعهٔ جسم و روح است جسم ممکن است بعد از مرگ پایدار باشد و ممکن است نباشد امّا روح پایدار و جاودان است.

بعضی می‌گویند: مرگ بیرون رفتن روح از بدن است

بعضی می‌گویند: مرگ بیرون رفتن روح و حیات از بدن برای همیشه و خواب بیرون رفتن روح و ماندن حیات است.

بعضی می‌گویند انسان سه نوع روح دارد: روح نباتی، روح حیوانی، و روح انسانی. فقط سومی هنگام خواب از بدن می‌رود.

جدیدترین تعریف از مرگ بر اساس علم روحی امروزی بیان شده ‌است به این صورت که روح و تن پوش انسان با ۱۴ ریسمان انرژی (ریسمان‌ های نقره‌ای) به جسم متصل است و با جداشدن تک تک این ریسمان ‌ها مرگ فرا میرسد در حقیقت مرگ به دلیل تغییر فرکانس روحی و به پایان رسیدن یک دوره تکامل روح رخ می‌دهد.

 

آیا روح قبل از این عالم وجود داشته؟

مسئلهٔ روح و حیات پس از مرگ در حوزهٔ اعتقاد به وجود مشترک اند هر اعتقادی در مورد یکی تأثیر مستقیم در دیگری دارد.

 

قبل از تولد

این مسئله پر اختلاف ‌ترین مسئله در مورد وجود روح است گروهی از مسلمانان به عالم ارواح قبل از خلقت آدم و عالم ذر قبل از تولد اعتقاد دارند.

در حین زندگی

زیست شناسان حیات را با علایم ۶ گانهٔ حیاتی می‌شناسند. اما در مورد رابطهٔ روح با حیات حرفی نمی‌زنند. این گروه ممکن است معتقد به بازگشت روح باشند یعنی فردی مدّتی حدود چند ساعت علایم حیاتی نشان نمی‌دهد سپس دوباره علایم حیاتی نشان می‌دهد.

 

بعد از مرگ

عدّه ‌ای حیات را با تکیه بر تعریف زیست شناسان ماشینی معرفی می‌کنند و به وجود روح (بعد غیر مادی) اعتقاد ندارند و معتقدند انسان پس از مرگ نابود می‌شود.عده ای معتقدند روح عامل حیات در این عالم است.

 

معاد:یعنی جسم پس از مرگ نابود می‌شود. اما روح به نوعی زندگی (مانند برزخ) ادامه میدهد تا در روز قیامت اعمالش مورد قضاوت و پاداش و مجازات قرار گیرد. این عقیده در بسیاری ادیان بزرگ مثل ادیان ابراهیمی شایع است تناسخ یعنی روح پس از مرگ به جسم فرد دیگری منتقل می‌گردد. این سه عقیده با یکدیگر در تضاد هستند.

 

انواع روح انسان

در احادیث وارده از ائمه معصومین (ع) وجود انسان بعنوان دارنده چهار روح معرفى شده است که عبارت است از:

  • روح قوت که همان نیروى بدنى است.
  • روح شهوت که همان خواسته‏ هاى او براى بدست آوردن لذت ها است.
  • روح بدن که همان نیروى اداره‏ کننده بدن انسان است.
  • و روح ایمان که همان حالت نفسانى و اعتقاد درونى او در پیروى از آفریدگار جهان است. و در این میان پیامبران و امامان معصوم (ع) از روح پنجمى برخوردار میباشند که به «روح القدس» تعبیر میشود که باز دارنده آنان از لغزشها و اساس شخصیت الهى آنان است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b