تمرکز در روانشناسي
header
آموزش کف پوش سه بعدی

تمرکز در روانشناسي

تمرکز در روانشناسي

تمركز در روانشناسي : شما بیشتر به موضوعات خوب فکر می‌کنید یا موضوعات بد؟ مردم به ‌طور طبیعی عادت دارند به نتایج منفی فکر ‌کنند، نه مثبت. اغلب نتایج منفی نصیب افراد بدبین می‌شود.

تمركز در روانشناسي

از طرف دیگر، برای مردم مثبت‌اندیش، اتفاقات خوب پی‌درپی رخ می‌دهد.

این درست مانند زمانی است که یک اتومبیل قرمز می‌خرید و پس از آن اتومبیل‌های قرمز در اطراف خود را می‌بینید. دیدن اتومبیل‌های قرمز برای شما معنی‌دار می‌شود.

شما به اتومبیل زیبا و جدید خود افتخار می‌کنید و بسیار هیجان‌زده هستید، درنتیجه زیاد به آن ‌فکر می‌کنید. وقتی اتومبیل قرمز نقطه اصلی تمرکز شما باشد، اتومبیل‌های قرمز همه‌جا در اطرافتان ظاهر می‌شوند.

پیام این است که «بر هر چیزی تمرکز کنید، مقدار بیشتری از آن‌را به‌دست می‌آورید.» اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید، اتفاق خواهند افتاد.

البته همین موضوع درمورد موارد ناخوشایند نیز صدق می‌کند. بازیکن گلفی که مدام نگران پرتاب توپ به درون دریاچه است، همیشه آن‌را به درون آب می‌اندازد.

اگر نگرش شما مسیرتان را مشخص کند، پس خوب است که افکار خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید.

توجه

توجه یکی از موضوعاتی است که در روانشناسی و علوم اعصاب شناختی به آن بسیار پرداخته شده است و یکی از زمینه‌های اصلی تحقیق در آموزش و پرورش، روان‌شناسی و علوم اعصاب است.تمركز در روانشناسي

زمینه‌های فعال این تحقیقات شامل بررسی سرچشمه ی سیگنال‌های مولد توجه، تأثیر این سیگنال‌ها بر میزان‌سازی یاخته‌های عصبی حسی و رابطه ی بین توجه و دیگر فرایندهای شناخت‌پذیر مانند حافظه ی کاری و هوشیاری می‌شود.

یکی از زمینه‌های به‌نسبت جدید تحقیق در این زمینه، بررسی ضربات مغزی تروماتیک و اثرات آن‌ها بر توجه است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b